กิจกรรมของเรา

No events

ปฏิทิน ชคว.

September 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday109
mod_vvisit_counterYesterday644
mod_vvisit_counterThis week753
mod_vvisit_counterLast week4503
mod_vvisit_counterThis month13985
mod_vvisit_counterLast month15374
mod_vvisit_counterAll days707868

QR Code

chiangkham.ac.th
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนด้านภาษาไทย งานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ "วันยุวกวี" ครั้งที่ 37 ประจำปี 2557
Written by WEBMASTER   
Monday, 15 September 2014 15:29
 anigif-thai57

ด้วยสโมสรยุวกี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนของเค.กรุ๊ป (1988) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนด้านภาษาไทย งานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ "วันยุวกวี" ครั้งที่ 37 ประจำปี2557  ในวันที่ 9  กันยายน 2557 ณ อาคารกีฬาเวสน์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)ดินแดง  ในโอกาสอันดีนี้ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดย  กลุ่มสาระการเรียนรู่ภาษาไทย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 3 รายการคือ  1. การแข่งขันร้อยกรองประเภทเดี่ยว
2. การแข่งขันบทร้อยกรองประเภททีม 4คน 3.การแข่งขันตอบปัญหา
"สนุกกับภาษาไทย" ประเภททีม
4 คน ผลการแข่งขันคือ เข้ารอบ 20 ทีม สุดท้าย และนายกันตพน  บัวตูม และนางสาวปวีณา  บุญประเสริฐ
ได้รับรางวัล ยอดมงกฏร้อยกรองและผ่านการพัฒนาการเขียนบทร้อยกรอง โครงการเพชรยอดมงกุฎร้อยกรอง รุ่นที่
8ได้รับทุนการศึกษาคนละ 1000  บาท โดยครูผู้ฝึกสอนคือ ครูลีลา จำมะเทวี

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนตัวแทนและครูฝึกสอน ในการสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในครั้งนี้  อันเกิดจากการทุ่มเทและมุ่งมั่น ตั้งใจฝึกฝนของทั้งนักเรียนและครู พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจในการสร้างชื่อเสียงในระดับสูงต่อไป เพื่อการก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างแท้จริง

 

 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันสแครปเบิลภาษาฝรั่งเศสจัดตามโครงการของหน่วยความร่วมมือภาษาฝรั่งเศส อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
Written by WEBMASTER   
Monday, 15 September 2014 15:29
 anigif-scrable57

 

    โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  โดยนักเรียนตัวแทนแผนการเรียนศิลป์ -ภาษาฝรั่งเศส  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันสแครปเบิลภาษาฝรั่งเศสจัดตามโครงการของหน่วยความร่วมมือภาษาฝรั่งเศส อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2557  ผลการแข่งขัน นักเรียนจำนวน 3 คน ได้แก่นายสุทธินัย ชัยจันทร์ดี
นายศตวรรษ มะลิวัลย์ และนางสาวอรีชา บิก  นักเรียนชั้น ม.6/3 ผ่านเข้ารอบ
ได้รับเกียรติบัตรโดย  
และ2 ใน 3 คนได้รับรางวัลเป็นคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสฟรีที่สมาคมภาษาฝรั่งเศสในช่วงปิดเทอม (ช่วงเดือนตุลา )โดยผู้ควบคุม  คือ  
ครูมัทนา เกตุสิงห์น้อย 
 ครูผู้สอนแผนการเรียนศิลป์ ภาษาฝรั่งเศส  
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมของแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนตัวแทนรวมทั้งครูผู้ฝึกสอนในการสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในครั้งนี้

 

 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดการคลังทฤษฎีความรู้เพื่อการแนะแนวอาชีพ รุ่นที่ 2
Written by WEBMASTER   
Monday, 15 September 2014 15:29
 anigif-klung57

   โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาโดยการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดการคลังทฤษฎีความรู้เพื่อการแนะแนวอาชีพ รุ่นที่ 2  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ซึ่งผู้รับการอบรมในครั้งนี้  คือ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเชียคำวิทยาคม จำนวน 46  คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ   ดร.พัทธนันท์  กันทะวงศ์   สำนักงานมัธยมศึกษาตอนปลาย  นายอนิรุทธ์  คุงดิน    บริษัท Star Software   จุดประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูได้มีทักษะและความรู้ในการสร้างข้อสอบที่มีประสิทธิภาพและจัดเก็บรวบรวมไว้ในคลังข้อสอบของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อสะดวกในการนำไปใช้   ในโอกาสอันดีนี้  ดร.ธวัช  ชุมชอบ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และรองพิทักษ์  ศรชัย  รองฯฝ่ายวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการอบรม  จากการอบรมในครั้งนี้  คณะผู้รับการอบรมได้ให้ความสนใจและตั้งใจในการรับความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก  เพื่อนำไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจัดการ นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
Written by WEBMASTER   
Monday, 15 September 2014 15:29
 anigif-nited57

 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยกลุ่มงานนโยบายและแผน ได้กำหนดให้มีการนิเทศติดตามผลการปฎิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557  
ซึ่งได้จัดให้มีการนิเทศในทุกกลุ่มสาระฯ  ,งานและ กลุ่มงานฯ ในระหว่างวันที่ 
10-12 กันยายน 2557  
เพื่อให้ทราบถึงแน้วโน้ม เป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา คณะผู้นิเทศในครั้งนี้ได้แก่ คณะผู้บริหารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมนำโดย ดร.ธวัช  ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน จากการนิเทศในครั้งนี้เปรียบเสมือนการลงพื้นที่รับทราบถึงปัญหาที่ค้นพบอย่างแท้จริง เพื่อที่จะได้นำมาเป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม ในการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาระบบการศึกษาโดยยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างแท้จริง

 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม “หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี” จัดกิจกรรมการแสดงนาฎยศาลา หุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์)
Written by ครูครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่   
Friday, 05 September 2014 00:00
 anigif-jo

   โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้
นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม “หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี” จัดกิจกรรมการแสดง
นาฎยศาลา หุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์) ซึ่งเป็นคณะการแสดงละครเล็ก
หรือหุ่นกระบอก ที่มีชื่อเสียง ของอาจารย์สาคร ยังเขียวสด หรือ "โจหลุยส์"
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
โดยดร.ธวัช  ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิ
ทยาคม เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ  นับเป็นโอกาสอันดีอีกทั้ง
ยังได้
รับความสนใจจากนักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ที่
มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
ได้รับเกียรติจาก ดร.ประไพพร  อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้
นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและเข้าร่วมชม

การแสดงหุ่นละครเล็ก ตอน หนุมานชาญสมร นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

บริเวณอาคาร ๒ ระหว่างวันที่ ๒-๕ กันยายน  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเกิดความรักในความเป็นไทย

และเทิดทูนสถาบันตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย

และเป็นการต่อยอดโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

 
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ ที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ"ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3
Written by WEBMASTER   
Friday, 05 September 2014 00:00
 anigif-tan

   โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคุณครูภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่
ประกาศเกียรติคุณ"ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2557
รุ่นที่ 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับสำนักงาน
เครือข่ายองค์
กรงดเหล้า (สคล.) ณ หอประชุมใหญ่คุรุสภา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

 
ม.พะเยากำกับติดตามพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
Written by ครูครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่   
Thursday, 04 September 2014 23:33
 anigif-uni2
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้รับการกำกับติดตาม
การพั
ฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการวิจัยในชั้นเรียนตามโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากคณาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้ให้การอบรมแก่คณะครูของโรงเรียนในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยให้การกำกับติดตาม และมอบเงินสนับสนุนในการดำเนินงานเตรียมการ การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเตรียมการในการนำเสนอในงานพะเยาวิจัย ซึ่งจะจัดเวทีให้โรงเรียนได้นำเสนอหลักสูตร
ท้องถิ่นและการวิ
จัยในชั้นเรียน ในเดือนมกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ต่อไป
 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจัดทำพิธีทำบุญศาลาความสุข " เฮือนจ๊างคำ "
Written by ครูครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่   
Wednesday, 27 August 2014 13:44
 anigif-jangkam
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นำโดย ดร.ธวัช ชุมชอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ครูบุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญศูนย์การเรียนรู้
พลานามัยเฮือนจ๊างคำ
โดยได้นิมนต์พระจำนวน 5  รูป  และทำพิธีเปิดป้ายอาคารโดยเจ้
าคณะอำเภอ
พระครูสุภัทรพรหมคุณ ในวันที่  26  สิงหาคม  2556  ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้
ที่ปรั
บปรุงจากศาลาความสุขเดิมให้เป็นอาคารสองชั้นทรงล้านนา โดยชั้นล่างเป็น
ศู
นย์การเรียนรู้พลานามัย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นบนเป็นสถานที่ประกอบกิ
จกรรมเอนกประสงค์ ปะรำพิธีในการจัดงานพิธีต่างๆ
โดยใช้ชื่อว่า“เฮือนจ๊างคำ” เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนและ มีความสง่างามเหมาะสมกับโรงเรียนที่จะพัฒนาเข้าสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล

 

 
ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
Written by duidui   
Wednesday, 27 August 2014 12:30

 

 

 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
Written by ครูครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่   
Sunday, 24 August 2014 16:02
 anigif-sci57

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณา  ธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และเป็น กิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ  โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  ท่านประไพพร  อุทธิยา  เป็นประธานในพิธิเปิด และร่วมชมนิทรรศการในวันสำคัญดังกล่าว ในวันที่ 22  สิงหาคม 2557    สนามโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ดร.ธวัช  ชุมชอบ  พร้อมคณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในการจัดกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการและโครงงานที่น่าสนใจมากมาย  อาทิ  การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  การชมภาพยนตร์ห้อง  D4D  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดการแต่งกายชุดคอสเพลย์ การแข่งขันส้มตำลีลา  และอื่นๆ อีกมากมาย  โดยได้รับความสนใจ อย่างมากจากนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอเชียงคำและอำเภอใกล้เคียง   ในการร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวนี้ 

 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจัดกิจกรรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง.ประเทศไทย (กฟผ.)
Written by ครูครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่   
Sunday, 24 August 2014 16:13
 anigif-come

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงาน
ในยุคโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน จึงได้จัดทำกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ในการใช้พลังงานไฟฟ้าให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการห้องเรียนสีเขียวของ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในวันที่  19-20
สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม Golden Pagoda Hallโรงรียนเชียงคำวิทยาคม
โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ม.ต้น รุ่นที่ 2 ม.ปลาย รุ่นละ 160  รุ่นที่ 3
นักเรียนที่เรียนวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่องพลังงานไฟฟ้า ระดับ ม.3
และ ม.6 จำนวน 280 ทั้งหมด 600โดยความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)วิทยากรผู้ให้ความรู้นำโดย นายสมบัติ  พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้าแผนกพัฒนาสื่อการเรียนคือเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

  
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้อำนวยการโรงเรียน

boss55-2.jpg

ICT CKW LINK

ฟังเพลงโรงเรียน

สถิตินักเรียนประจำวัน

ภาพกิจกรรมบน Facebook