ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday67
mod_vvisit_counterYesterday1282
mod_vvisit_counterThis week3570
mod_vvisit_counterLast week5478
mod_vvisit_counterThis month21606
mod_vvisit_counterLast month41084
mod_vvisit_counterAll days1511427

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 27 September 2016 15:30

anigif-eng59
นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (
English Debate) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน และครูได้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะกระบวนการคิดผ่านการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ และเพื่อให้นักเรียนและครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศสามารถบูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการเป็นพลเมืองโลกสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

  1. นายธีรวิทย์ คำยั่งยืน ชั้น ม.5/2

  2. นางสาวพัชรี พุทธรุณ ชั้น ม.5/3

  3. นายพีรภพ แก้วคำปา ชั้น ม.4/11

  4. นายรัชชนนท์ สะโมสูงเนิน ชั้น ม.4/10

ครูผู้ควบคุมและฝึกสอน

  1. นางปฏิธาณ ตันบูรณา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

  2. นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

  3. Miis Katherine Anne Star ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

 

 
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ใน “การประกวดภาพยนตร์สั้น” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 27 September 2016 15:25

FB IMG 1474364741860
 
นักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ใน “การประกวดภาพยนตร์สั้น” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้หัวข้อ “
Stronger Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน” จากโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 8 ประจำปีพุทธศักราช 2559 การประกวดแนวความคิดในเชิงศิลปะผ่านการวาดภาพและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นักเรียนเจ้าของผลงานคือ

1.นางสาวบุณฑิริก  บุตรสิงห์              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

2.นางสาวชนิกานต์  อรรถารส             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

3.นางสาวชลลดา  กลิ่นหอม               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

4.นายพันโชค  ปวงคำ                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11

5.นายศุภกฤต  ศุภศิริภิญโญ               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10        

 ครูที่ปรึกษาคือ นางศนิสา  ศรีสว่างและนายวุฒิชัย  ยาวิไชย

นักเรียนได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท ซึ่งผลงานภาพยนตร์สั้นเป็นผลงานจากกลุ่มนักเรียน CKW Shortfirm ของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

 
แจ้งหยุดเรียน
Written by ธุรการ   
Tuesday, 27 September 2016 08:14

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

เรื่อง แจ้งหยุดเรียน

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หยุดการเรียนการสอน วันที่ 29-30 กันยายน 2559 เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รายละเอียดดังแนบ

 
โครงการฝึกทักษะอบรมอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Written by WEBMASTER   
Saturday, 24 September 2016 15:56

IMG 1878-12
        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะและสร้างอาชีพ
” ให้กับนักเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพและการบริการ เช่น เทคนิคการพับผ้าบนโต๊ะอาหาร  เทคนิคการให้บริการ   การทำขนมไทยและเครื่องดื่มสมุนไพร  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะการประกอบอาชีพ จัดในวันที่ 24 กันยายน 2559 โดยมีวิทยากร คือ คุณครูนิวัต สมุทร์เขต ผุ้มีประสบการณ์ในการทำงานโรงแรมมากว่า 10  ปี และคุณครูศิริรัตน์ จองพินิจสถิต ครูคหกรรมของโรงเรียน โดยประธานในพิธีเปิดคือ รองผู้อำนวยการพิทักษ์ ศรชัย และท่านผู้อำนวยการพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ได้มาให้กำลังใจเด็กๆ ระหว่างทำกิจกรรมด้วย และขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกท่านที่ช่วยกันจัดโครงการในครั้งนี้ คลิ๊กดูภาพการอบรมnew222

 
แจ้งมาเรียนชดเชย
Written by ธุรการ   
Thursday, 08 September 2016 10:40

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

แจ้งให้นักเรียนทุกระดับชั้นมาเรียนชดเชย ในวันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
งดการเรียนชดเชย
Written by ธุรการ   
Friday, 02 September 2016 11:09

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
     ตามที่โรงเรียนได้กำหนดให้มีการชดเชยเวลาเรียน ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ เนื่องจากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ได้จัดอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ จำนวน ๔๐ คน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจึงมีความจำเป็นต้องงดการสอนชดเชยในวันดังกล่าว เอกสารแนบ

 
รับมอบรถตู้จากผู้จัดการศูนย์อาหาร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
Written by WEBMASTER   
Thursday, 01 September 2016 10:52

carIMG 4763
 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2559 ที่ผ่านมา คุณสาร ศรีสมบัติ ผู้จัดการศูนย์อาหารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้บริจาครถตู้ มูลค่า 1,411,000 บาท ให้กับโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

 

 
วิธีการลงแอพลิเคชัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Studentcare Solution
Written by WEBMASTER   
Thursday, 01 September 2016 09:23
      ขอแจ้งประชาสัมพันธ์วิธีการลงแอพลิเคชัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Studentcare Solution ของระบบรายงานผลการมาเรียนของ ลงในโทรศัพท์มือถือ ในระบบปฏิบัติการ android 
และในระบบปฏิบัติการ IOS และวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ(หากต้องการดูภาพขนาดใหญ่ให้คลิ๊กขวาที่รูปแล้วเลือกเมนู Open image in new tab)
Add Line A4Android Dowload App. SM
IOS Dowload App. SMขนตอนการลงทะเบยน SM
โมดล Student Care
 
เผยแพร่นวัตกรรม แบบฝึกทักษะการโหม่งลูกฟุตซอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Written by WEBMASTER   
Monday, 22 August 2016 00:00

 

 ปก
        เผยแพร่นวัตกรรม แบบฝึกทักษะการโหม่งลูกฟุตซอล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  
จัดทำโดยคุณครูอรรถพล  ศรีสงคราม ดู
ตัวอย่างนวัตกรรม
new222
 
EIS : English Camp 2016
Written by WEBMASTER   
Wednesday, 24 August 2016 13:15

anigif-eis59
เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 นักเรียนห้องเรียนEIS ระดับ ม.2 ได้ทำกิจกรรม English Camp 2016 ที่มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ในค่ายครั้งนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น Cooking Game, Text Twist, speech test, spelling Bees เป็นต้น 

 

 
ครูขวัญกมล จางวิริยะ รับโล่รางวัล ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น ปี 2559
Written by WEBMASTER   
Monday, 22 August 2016 13:37

anigif-tai-59
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ครูขวัญกมล  จางวิริยะ
ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิ
ทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกรับโล่รางวัล ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559

 
 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้อำนวยการโรงเรียน

boss59-2.jpg

สถิตินักเรียนประจำวัน

ICT CKW LINK

dlit

plc-gegmak2

ภาพกิจกรรมบน Facebook