กิจกรรมของเรา

Fri Aug 22 @08:00 - 05:00PM
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

ปฏิทิน ชคว.

August 2014
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday249
mod_vvisit_counterYesterday670
mod_vvisit_counterThis week2926
mod_vvisit_counterLast week4868
mod_vvisit_counterThis month10302
mod_vvisit_counterLast month4722
mod_vvisit_counterAll days688811

QR Code

chiangkham.ac.th

stt

 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจัดการอบรมนักเรียนเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
Written by ครูครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่   
Wednesday, 20 August 2014 08:12
 anigif-yc57

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  โดยงานแนะแนว  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาชนให้มีทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสังคมที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง จึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselors)  ขึ้น โดยจัดการอบรมในวันที่ 19  สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเจดีย์คำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  และได้รับเกียรติจาก รองสุรเชษฐ์  สร้อยสวิง  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้น ม.1-5  ห้องละ 2 คน  ชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษาระดับ ม.ต้น จำนวน 24 คน และ ม.ปลาย จำนวน 18 คน รวมทั้งหมด 152 คน  วิทยากรผู้ให้ความรู้คือ คณะครูงานแนะแนวโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้     เพื่อให้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาได้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสังคมทั้งในโรงเรียนและชุมชนและเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ประจําปี 2557
Written by ครูครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่   
Wednesday, 20 August 2014 08:16
 anigif-meeting57

    โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ในการเตรียมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ประจําปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 โดยท่านผู้อํานวยการ นายวิเชียร ทาทอง    ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กล่าวให้การต้อนรับคณะครูกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน 24 โรง โรงเรียนพระปริยัติ จํานวน 7 โรง และนายศรีวรรณ ปินใจ  ผู้อํานวยการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  โดยในการประชุมเตรียมการในครั้งนี้เป็น การเตรียมการเพื่อการจัดการแข่งขันในวันที่  25-26 สิงหาคม 2557 เพือคัดเลือกเป็นตัวแทนไปร่วม การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในงานศิลปหัตกรรมวิชาชีพภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 จังหวัดแพร่ ต่อไป

 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุน AFS แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน
Written by ครูครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่   
Tuesday, 19 August 2014 14:09
 anigif-afs57

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นำโดย ดร.ธวัช  ชุมชอบ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบช่อดอกไม้และเสื้อสามารถ  แก่ นางสาวแทนหทัย  พงศ์วิริยะศิริ  นักเรียนระดับชั้น  ม. 6/4  แผนการเรียนศิลป์-อังกฤษ ในโอกาสได้รับทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม  ณ  ประเทศจีน  ในช่วงตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ถึง 22 มิถุนายน 2558  เป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีอีกทั้งยังเป็นนักเรียนตัวอย่างที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในการก้าวสู่มาตรฐานสากล

ชาวเชียงคำวิทยาคมทุกคนขอแสดงความชื่นชมยินดีและภูมิใจในการสร้างชื่อเสียงในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพของชาวแดงขาว  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและ คุณครูบุคลากรทุกท่านที่บ่มเพาะเมล็ดพันธ์ที่มีคุณภาพที่พร้อมส่งเสริมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลต่อไป

 
สภานักเรียนจัดโครงการศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
Written by ครูศนิศา ศรีสว่าง   
Monday, 18 August 2014 23:24
anigif
          สภานักเรียนจัดโครงการศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เพื่อพัฒนาองค์กรสภานักเรียน ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีคณะกรรมการบริหารงานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เข้าร่วมจำนวน ๒๑ คนและ คณะครูจำนวน ๗ คน ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์เป็นอย่างดี ในกิจกรรมนักเรียนได้ศึกษาการดำเนินงานของสภานักเรียนสภานครสวรรค์ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของสภานักเรียนทั้ง ๒ โรงเรียน ทางโรงเรียนขอบพระคุณท่านผู้อำนวยจุไรรัตน์  มณีรัตน์และท่านรองผู้อำนวยการอรสา  รอดบำรุง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานตลอดจนสภานักเรียนสตรีนครสวรรค์ ที่ต้อนรับเราชาวสภาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมอย่างอบอุ่น
 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบความสามารถอ้างอิงทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
Written by ครูครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่   
Monday, 18 August 2014 10:18
 anigif-cefr

 

      โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Eric)    ในกลุ่มมัธยม กลุ่มย่อยที่ 6 สพม.เขต 36  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความสามารถอ้างอิงทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ในวันที่ 15  สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมเจดีย์คำ  โดยได้รับเกียรติจาก   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  นายพิทักษ์  ศรชัย  เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว  ซึ่งผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ได้แก่   ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาจาก     ทุกโรงเรียนมัธยมในกลุ่มย่อยที่ 6 สพม.เขต 36  จำนวน 50  คน วิทยากรผู้ให้ความรู้คือ  ดร.ศักดา  วงศ์วรนิรันดร์  จากโรงเรียนพานพิทยาคม  และ      Miss Stephanie Bright  จากโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ซึ่งให้ความรู้และแนวปฏิบัติในการสอบวัดความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

        จากการอบรมในครั้งนี้  ผู้เข้าอบรมได้รับทราบกรอบและแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความตระหนักและความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองเพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษาของโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  พร้อมทั้งการเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
Written by ครูครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่   
Monday, 18 August 2014 10:18
 anigif-aec57

    โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากร ที่สนใจ เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ในเรื่อง เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม สำหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณอาคาร 3 
โรงเ
รียนเชียงคำวิทยาคม โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 

     1. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เสียงตามสาย

     2. การจัดนิทรรศการเรียนรู้อาเซียน

     3. การจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน

     4. การตอบปัญหาชิงรางวัล

     5. การบูรณาการความรู้ชุดแต่งกายในอาเซียน

     ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากครู และนักเรียนเป็นอย่างดี สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์  และในการจัดกิจกรรมดีๆ  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ท่านผู้อำนวยการ ดร.ธวัช  ชุมชอบ   เยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กำลังใจในการจัดกิจกรรม    ในครั้งนี้ด้วย

    โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมมุ่งส่งเสริมในการพัฒนาการศึกษาพร้อมด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมเขาสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีศักยภาพ

 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ร่วมงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหา มหาราชินี" เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ของอำเภอ
Written by ครูครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่   
Monday, 18 August 2014 10:18
 anigif-mom57-22

     โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ร่วมงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา      "12 สิงหา มหาราชินี"  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา  วันที่ 12 สิงหาคม 2557  ในการนี้ ผู้อำนวยการธวัช ชุมชอบ พร้อมคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติของอำเภอเชียงคำ ณ หอประชุม Golden Pagoda Hall โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมโดยมี นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล  นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธี ในงานพระราชพิธีครั้งนี้ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้จัดสถานที่หอประชุมได้อย่างสมพระเกียรติและสวยงามตระการตา และการแสดงของนักเรียน เพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อพสกนิกร
ชาวไทย ทุกหมู่เหล่าขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

 

 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด (เยาวชนต้านยาเสพติด รุ่นที่ 8)
Written by ครูครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่   
Monday, 18 August 2014 09:08
 anigif-konbong

        โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นาโดย ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อานวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนแกนนำ จำนวน 89 คน เช้าร่วมในพิธีเปิดในการฝึกอบรมในโครงการต้นกล้าคุณธรรมนาชีวิตห่างไกล ยาเสพติด(เยาวชนต้านยาเสพติด รุ่นที่ 8) ในวันที่ 14-17 สิงหาคม 2557 ณ วัด พระธาตุขุนบง ตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งจัดโดยศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดพะเยา ร่วมกับอำเภอเชียงคำ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายอาเภอเชียงคำ ร่วมด้วยนายวราดิศร อ่อนนุข นายอำเภอภูซาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนในเขตำอำภอภูซาง-เชียงคำ จำนวน 100 คน

 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา
Written by ครูครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่   
Friday, 15 August 2014 10:19
 anigif-mom57

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นำโดย ดร.ธวัช  ชุมชอบ   พร้อมคณะครูและบุคลากร  รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82  พรรษา   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่  8  สิงหาคม 2557 ประชุม Golden  Pagoda  Hall  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  เพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่าขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา
Written by WEBMASTER   
Friday, 15 August 2014 10:13
 anigif-dongjen57

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นำโดย ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้า (IS) ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557

คณะครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ. ภูกามยาว จ. พะเยา นำโดย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นายเฉลิมพล มาปิ๊ก พร้อมด้วยคณะครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 5 คน โดยเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านต่าง ๆ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากลด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้า (IS) ผลงานครู– นักเรียน  นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนดิจิตอล (D4D) ของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมอีกด้วย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในการมาเยือนในครั้งนี้

 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้อำนวยการโรงเรียน

boss55-2.jpg

ICT CKW LINK

ฟังเพลงโรงเรียน

สถิตินักเรียนประจำวัน

ภาพกิจกรรมบน Facebook