ITA-CKW

ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday808
mod_vvisit_counterYesterday1259
mod_vvisit_counterThis week7870
mod_vvisit_counterLast week10289
mod_vvisit_counterThis month30880
mod_vvisit_counterLast month46595
mod_vvisit_counterAll days3027921

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
วงดอกซ้อเวียงเจียงคำ
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 26 June 2012 14:32


วันที่  23  มิถุนายน  2555 
ดนตรีพื้นบ้านล้านนวงดอกซ้อเวี
ยงเจียงคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ทำพิธีไหว้ครูดนตรีพื้นบ้านล้านนา ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่  24  มิถุนายน  2555
ดนตรีพื้นบ้านล้านนวงดอกซ้อเวี
ยงเจียงคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประกวดดนตรี สะล้อ ซอ ซึงภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน ของการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท ที่เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 26 June 2012 14:19


โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมโดย ผู้อำนวยการธวัช ชุมชอบ ได้นำคณะครูและบุคลากร เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากลที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป

 
วันสุนทรภู่และวันรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 26 June 2012 13:05


 ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี จะเป็นวันสุนทรภู่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของุสุนทรภู่ ซึ่งโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จัดพิธีขึ้นบริเวณหน้าเสาธง และยังมีกิจกรรมเพื่อระลึกถึงความสามารถของท่านสุนทรภู่ คือ ละครลมหายใจคนละครสะท้อนประชาธิปไตย ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร และนิทรรศการเกียวกับผลงานของท่านสุนทรภู่ เป็นต้น
 


ในวันนี้อีกเช่นกัน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2555 เพื่อให้ทุกภาคส่วนผนึกกำลังร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี พันตำรวจเอกสมาน จิตบุญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น 
ขบวนรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดจากโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ การร่วมกันปฏิญานตนในการต่อต้านสารเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นิทรรศการยาเสพติดโดยสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงคำ มีหน่วยงานต่าง ๆ ข้าร่วมเช่น โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา โรงเรียนอนุบาลอำเภอเชียงคำ โรงเรียนคุณากร ฯลฯ และประชาชนอำเภอเชียงคำ 

 
ปฏิทินกิจกรรมการทดสอบนานาชาติ PISA

PISA

ปฏิทินกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

สู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี ๒๐๑๒

PISA2

 
ลงนามความร่วมมือโครงการสอนภาษาจีน-อังกฤษ
Written by WEBMASTER   
Monday, 18 June 2012 08:50


องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยนายวรวิทย์ บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการหลักสูตรอบรมภาษาจีนและอังกฤษเพื่อการสื่อสารและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) โดยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเป็นศูนย์ฝึกและทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดวิทยากรมาให้สอนภาษาในครั้งนี้ จึงได้จัดลงนามความร่วมมือขึ้น ณ ห้องประชุมเจดีย์คำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555

 
บำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพุทธชยันตี
Written by WEBMASTER   
Monday, 18 June 2012 09:06


ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาและคณะสงฆ์อำเภอเชียงคำ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน นักเรียนและบุคลากรทั่วไปได้ปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจ เพื่อร่วมบำเพ็ญคุณงามความดี เพื่อถวายเป็นพุทธชยันตี แห่งการตรัสรู้ 2600 ปี ของพระพุทธเจ้า  โดยทางโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้นำนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2555 ณ วัดหย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 
Written by WEBMASTER   
Monday, 18 June 2012 08:59


โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555
"ครู" มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมีผู้กล่าวว่ามาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า "หนัก" อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคน ๆ หนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น "ครู" จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลย ซึ่งในชีวิตของคน ๆ หนึ่ง นอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน "ครูคนแรก" ของเราแล้ว การที่เด็ก ๆ จะดำรงชีพต่อไปได้ในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี "ครู" ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางทำมาหากินในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น "ครู" จึงเป็นบุคคลสำคัญที่เราทุกคนควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน
ด้วยเหตุนี้เอง "การบูชาครู" หรือ "การไหว้ครู" จึงเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต 

 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเข้าร่วมโครงงานวิถีประชาธิปไตยในกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์ชุมชน
Written by WEBMASTER   
Wednesday, 13 June 2012 11:23


โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ได้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการปฏิบัติงานโดยใช้แนวทางวิถีประชาธิปไตยในการอนุรักษ์สืบสานกีฬาพื้นบ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เข้าร่วมในโครงงานวิถีประชาธิปไตยในกีฬาพื้นบ้าน  สานสัมพันธ์ชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2555   โดยได้รับงบสนับสนุนจากสถาบันนโยบายศึกษา  จำนวน  10,000 บาท โดย ผู้อำนวยการธวัช  ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับ  นางยศวดี บุญยเกียรติ ตัวแทนจากสถาบันนโยบายศึกษา ที่ได้เดินทางมามอบเงินและติดตามการดำเนินงานโครงงานดังกล่าว   ซึ่งการดำเนินงานของโครงงานได้รับการประสานงานอย่างดียิ่งจากผู้ประสานงานในโครงงาน คือ นางวรรณสมร   ศรีทองใหม ครูรำเพย  ดำแดงดี  และ ครูฤชุตา  จันต๊ะคาด  โดยมีครูวิชาญ ไชยมงคล และครูวิรัตน์ วงศ์ใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบโครงงาน ทางโรงเรียนขอขอบคุณสถาบันนโยบายศึกษาในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

 
ประชุมผู้ปกครอง1/55
Written by WEBMASTER   
Wednesday, 13 June 2012 11:12


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนายมนัส วงศ์อนันต์ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดประชุม และผู้อำนวยการธวัช ชุมชอบ ได้แถลงนโยบายการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมอย่างคับคั่ง 

 
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์
Written by WEBMASTER   
Thursday, 07 June 2012 10:58


นักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมให่้ความสนใจปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ดาวศุกร์เคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งโหนดใต้ และเริ่มสัมผัสที่ขอบด้านนอกทางด้านตะวันออกของดวงอาทิตย์ค่อนไปทางเหนือในเวลา 05:09:29 นาฬิกา เมื่อเวลาผ่านไป 17 นาที 57 วินาที ดาวศุกร์เพิ่มผ่านเข้ามาบนหน้าดวงอาทิตย์ทั้งดวง และเมื่อเวลา 05:27:26 นาฬิกา ดาวศุกร์จะเคลื่อนมาถึงกึ่งกลางของเส้นทางการผ่านหน้า ดาวศุกร์เคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ไปจนเริ่มสัมผัสขอบทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของดวงอาทิตย์ในเวลา 11:32:15 นาฬิกา และสิ้นสุดปรากฏการณ์ในเวลา 11:49:46 นาฬิกา  ผู้คนบนโลกต่างเฝ้ารอคอยการกลับมาของปรากฏการณ์นี้ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษนี้

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอลเยาวชนฯ
Written by WEBMASTER   
Saturday, 26 May 2012 13:42

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนฟุตบอลโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 19 - 23  พฤษภาคม 2555 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยในรอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับจังหวัดลำปาง

ดูเพิ่มเติม
 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>

ผู้อำนวยการโรงเรียน

mana1.jpg

ประธานนักเรียน CKW

63-1st.jpg

ICT CKW LINK

dlit2

e-moneyckw


ulib-ckw
is59
mak2

icการเงน3gappsgoogleappslogo22
plc-geg22

ภาพกิจกรรมบน Facebook