ITA-CKW

ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday687
mod_vvisit_counterYesterday988
mod_vvisit_counterThis week5369
mod_vvisit_counterLast week11274
mod_vvisit_counterThis month42642
mod_vvisit_counterLast month45428
mod_vvisit_counterAll days4235003

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษตามหลักการโรงเรียนมาตรฐานสากล
Written by WEBMASTER   
Thursday, 04 October 2012 00:00

          anigif-kepala
ตามที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการธวัช  ชุมชอบ พร้อมด้วยครูเกียรติชัย  ธรรมโชติ ได้เดินทางไปทำข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์   โดยใช้ภาษาอังกฤษตามหลักการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ณ  Kepala Batas Secondary Science School รัฐปีนังประเทศมาเลเซีย ขณะนี้ คณะครูรุ่นที่ 1 จำนวน ๗ คน ได้เข้ารับการพัฒนาตั้งแต่วันที่ 1 -12 ตุลาคม 2555 โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนของ  Kepala Batas Secondary Science School ได้รับคำแนะนำและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ 

 
โครงงานกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน
Written by WEBMASTER   
Wednesday, 26 September 2012 05:28

   anigif-keela
       เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 วันเยาวชนแห่งชาติตัวแทนนักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้องละ 3 คน พร้อมครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ขยายผลโครงงานกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหย่วนเชียงคำนาคโรวาท นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และได้รับความรู้เรื่องกีฬาพื้นบ้าน และประชาธิปไตย มีครูผู้ดูแล คือครูธีระชัย ศรีจันทร์ ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ วิชัย ศรีจันทร์ เป็นอย่างสูง ที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนนักเรียนโครงงานได้แสดงบทบาทของผู้นำทำกิจกรรม และการสานสัมพันธ์กับน้อง ๆ โครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

 
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 255
Written by ครูศนิศา ศรีสว่าง   
Friday, 21 September 2012 12:19

anigif-youthdat55
       โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 เพื่อเปิดเวทีให้กับเยาวชนได้
แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ซึ่งสภานักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมวันเยาวชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงความสามารถ เช่น การประกวดร้องเพลงสร้างสรรค์สังคม การประกวดนักเรียนต้นแบบ The Idol การเปิดตลาดนัดผู้ผลิตพบผู้บริโภค ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 

 
นำเสนอผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2555 และฝ่ายบริหารแสดงวิสัยทัศน์การดำเนินงานในปีงบประมาณ2556
Written by ครูครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่   
Friday, 21 September 2012 12:10

  anigif-preset2555
        จากการจัดทำแผนปฏิบัติการพั
ฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2555 นั้น โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้วนั้น  ทางกลุ่มงานนโยบายและแผนได้จัดให้มีการสรุปโครงการเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งจากการสรุปโครงการดังกล่าวทุกกลุ่มสาระได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ  2555  ได้เป็นอย่างดี โดยได้มีการคัดเลือกกลุ่มงานที่นำเสนอการสรุปโครงการดีเด่น  จำนวน 3 กลุ่มสาระ   และมอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มสาระที่ได้รับการนิเทศภายใน  โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ ธวัช  ชุมชอบเป็นผู้มอบรางวัลและมอบเกียรติบัตรดังกล่าว  ในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ 2556  คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาแก่นักเรียนผู้ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ

 
รับโล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2554
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 18 September 2012 06:07

anigif-obec54
     เมื่อวันที่14  กันยายน  2555 ผู้อำนวยการ
ธวัช ชุมชอบ พร้อมคุณครูสุกัญณี เห่งซึ่งเจริญ และคุณครูรำพึง ศรชัย ได้เข้ารับโล่รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC  AWARDS) ประจำปี 2554 โดยผู้อำนวยการธวัช ชุมชอบได้รับรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ครูรำพึง ศรชัยได้ีรับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และครูสุกัญณี เห่วซึ่งเจริญ ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม ด้านวิชาการ  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ Action Research
Written by WEBMASTER   
Wednesday, 12 September 2012 09:23

            จากวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่ให้ไว้ต่อการพัฒนาบุคลากรว่า “สร้างครูเก่ง 1 คน = สร้างนักเรียนเก่งได้ 100 คน ” โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ Action Research เพื่อพัฒนาครูสู่มืออาชีพ และพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีท่าน รศ.ดร.พัชรี ศรีสังข์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิจัย และเป็นวิทยากรระดับแนวหน้าของประเทศไทย พร้อมด้วยผู้อำนวยการสังคม โทปุรินทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ เสน่ห์ ไชยลังกา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ และรองผู้อำนวยการนพดล สิงห์โตนาท กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก โดยมีคณะครูผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ 12-16 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมเจดีย์คำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จากการอบรมดังกล่าว คณะครูผู้รับการอบรมได้รับแนวทางและแนวปฏิบัติในการนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญและได้นักเรียนที่เก่งและดีเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี

 
กิจกรรมปลูกต้นไม้
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 11 September 2012 15:13

anigif-tree
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 8.30 น. ท่านผู้อำนวยการธวัช ชุมชอบ ได้นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้รอบ ๆ สนามโรงเรียน  เพื่อในอนาคตจะได้มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มเย็นรอบ ๆ สนาม

 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2555
Written by duidui   
Monday, 10 September 2012 10:53

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2555 กลุ่มโรงเ่รียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งในปีนี้นักเรียนของเราประสบความสำเร็จชนะเลิศหลายรายการ และได้เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา เขต 2 เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป อาทิเช่น

 

การแข่งขันเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับ ม.ต้น

ได้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1
นำโดย นายณพปฎล พันเลิศพาณิชย์
นายศรัณย์ภัทร ซื่อสัตย์
นางสาวกนกกาญจน์ วงศ์ใหญ่
นายอดุลวิทย์ ทัศนิยม
นางสาวจิณห์นิภา เปลี่ยนสมัย
ซึ่งฝึกสอนโดยนางรำพึง ศรชัย และนางสาวสาริศา สุกิน

 

การแข่งขันประเภทแอโรบิก

ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 รายการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยมี นางเจนจิรา เดชวงศ์ษา เป็นผู้ฝึกสอน

 

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นายศุภเกียรติ สบบง และนายวชิรวิทย์  โชติมานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวรกานต์ กราบทูล, นายณัฐพล คำมา และนายจักรพงษ์ เชียงแรง ได้เป็นตัวแทนกลุ่มพะเยา เขต 2 โดยมีผู้ฝึกสอน คือ นายญวน ศรีชัยคำ, นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์ 

 

การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์

การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในนายวีรภัทร อินโองการ, นายณัฐดนัย สมฤทธิ์ และนายกิตติพงษ์ เตชะแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ในหัวข้อ The Test Book สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ ครูที่ปรึกษา นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์

 
ประกาศผล OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2555
Written by WEBMASTER   
Thursday, 06 September 2012 12:38

  

 
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2555 จังหวัดพะเยา
Friday, 07 September 2012 19:52

 

 

 
โครงการส่งเสริมสุขภาพครูบุคคลากรทางการศึกษา
Tuesday, 04 September 2012 10:14

วันที่ 4 กันยายน 2555 ทางงานอนามัยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลเชียงคำได้ทำโครงการส่งเสริมสุขภาพครูบุคคลากรทางการศึกษานักการภารโรง
ขอให้บุุคลากรทุกท่านมารับการตรวจวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว เพื่อคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ที่ห้องพยาบาล ตั้งแต่เวลา 13.30 น.- 15.00 น

 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

--36.jpg

ประธานนักเรียน CKW

65-1st.jpg

ICT CKW LINK

สพม.พะ 1
iconsc

dlit2

e-moneyckw

iconsc12-2

ulib-ckw

stday-teamak2

icการเงน3

gappsgoogleappslogo22
plc-geg22

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมบน Facebook