ITA-CKW

ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday336
mod_vvisit_counterYesterday1516
mod_vvisit_counterThis week6793
mod_vvisit_counterLast week13868
mod_vvisit_counterThis month27954
mod_vvisit_counterLast month50787
mod_vvisit_counterAll days3739233

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
ปฏิทินกิจกรรมการทดสอบนานาชาติ PISA

PISA

ปฏิทินกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

สู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี ๒๐๑๒

PISA2

 
ลงนามความร่วมมือโครงการสอนภาษาจีน-อังกฤษ
Written by WEBMASTER   
Monday, 18 June 2012 08:50


องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยนายวรวิทย์ บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการหลักสูตรอบรมภาษาจีนและอังกฤษเพื่อการสื่อสารและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) โดยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเป็นศูนย์ฝึกและทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดวิทยากรมาให้สอนภาษาในครั้งนี้ จึงได้จัดลงนามความร่วมมือขึ้น ณ ห้องประชุมเจดีย์คำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555

 
บำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพุทธชยันตี
Written by WEBMASTER   
Monday, 18 June 2012 09:06


ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาและคณะสงฆ์อำเภอเชียงคำ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน นักเรียนและบุคลากรทั่วไปได้ปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจ เพื่อร่วมบำเพ็ญคุณงามความดี เพื่อถวายเป็นพุทธชยันตี แห่งการตรัสรู้ 2600 ปี ของพระพุทธเจ้า  โดยทางโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้นำนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2555 ณ วัดหย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 
Written by WEBMASTER   
Monday, 18 June 2012 08:59


โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555
"ครู" มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมีผู้กล่าวว่ามาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า "หนัก" อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคน ๆ หนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น "ครู" จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลย ซึ่งในชีวิตของคน ๆ หนึ่ง นอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน "ครูคนแรก" ของเราแล้ว การที่เด็ก ๆ จะดำรงชีพต่อไปได้ในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี "ครู" ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางทำมาหากินในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น "ครู" จึงเป็นบุคคลสำคัญที่เราทุกคนควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน
ด้วยเหตุนี้เอง "การบูชาครู" หรือ "การไหว้ครู" จึงเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต 

 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเข้าร่วมโครงงานวิถีประชาธิปไตยในกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์ชุมชน
Written by WEBMASTER   
Wednesday, 13 June 2012 11:23


โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ได้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการปฏิบัติงานโดยใช้แนวทางวิถีประชาธิปไตยในการอนุรักษ์สืบสานกีฬาพื้นบ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เข้าร่วมในโครงงานวิถีประชาธิปไตยในกีฬาพื้นบ้าน  สานสัมพันธ์ชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2555   โดยได้รับงบสนับสนุนจากสถาบันนโยบายศึกษา  จำนวน  10,000 บาท โดย ผู้อำนวยการธวัช  ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับ  นางยศวดี บุญยเกียรติ ตัวแทนจากสถาบันนโยบายศึกษา ที่ได้เดินทางมามอบเงินและติดตามการดำเนินงานโครงงานดังกล่าว   ซึ่งการดำเนินงานของโครงงานได้รับการประสานงานอย่างดียิ่งจากผู้ประสานงานในโครงงาน คือ นางวรรณสมร   ศรีทองใหม ครูรำเพย  ดำแดงดี  และ ครูฤชุตา  จันต๊ะคาด  โดยมีครูวิชาญ ไชยมงคล และครูวิรัตน์ วงศ์ใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบโครงงาน ทางโรงเรียนขอขอบคุณสถาบันนโยบายศึกษาในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

 
ประชุมผู้ปกครอง1/55
Written by WEBMASTER   
Wednesday, 13 June 2012 11:12


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนายมนัส วงศ์อนันต์ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดประชุม และผู้อำนวยการธวัช ชุมชอบ ได้แถลงนโยบายการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมอย่างคับคั่ง 

 
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์
Written by WEBMASTER   
Thursday, 07 June 2012 10:58


นักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมให่้ความสนใจปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ดาวศุกร์เคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งโหนดใต้ และเริ่มสัมผัสที่ขอบด้านนอกทางด้านตะวันออกของดวงอาทิตย์ค่อนไปทางเหนือในเวลา 05:09:29 นาฬิกา เมื่อเวลาผ่านไป 17 นาที 57 วินาที ดาวศุกร์เพิ่มผ่านเข้ามาบนหน้าดวงอาทิตย์ทั้งดวง และเมื่อเวลา 05:27:26 นาฬิกา ดาวศุกร์จะเคลื่อนมาถึงกึ่งกลางของเส้นทางการผ่านหน้า ดาวศุกร์เคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ไปจนเริ่มสัมผัสขอบทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของดวงอาทิตย์ในเวลา 11:32:15 นาฬิกา และสิ้นสุดปรากฏการณ์ในเวลา 11:49:46 นาฬิกา  ผู้คนบนโลกต่างเฝ้ารอคอยการกลับมาของปรากฏการณ์นี้ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษนี้

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอลเยาวชนฯ
Written by WEBMASTER   
Saturday, 26 May 2012 13:42

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนฟุตบอลโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 19 - 23  พฤษภาคม 2555 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยในรอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับจังหวัดลำปาง

ดูเพิ่มเติม
 
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
Written by WEBMASTER   
Sunday, 13 May 2012 15:13

       ผู้อำนวยการธวัช  ชุมชอบ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
(ชั้นสายสะพาย) ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) โดยได้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานจาก
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารในวันที่ 17 เมษายน 2555 ณ ศาลาดุสิตดาลัย 
สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ นับเป็นความภาคภูมิใจ ของชาวเชียงคำวิทยาคมเป็นอย่างยิ่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2402 
เพื่อพระราชทานแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
มีผลงานดีเด่นต่อส่วนรวมให้เป็นแบบอย่างที่ดีควรยึดถือ

 
อบรมเชิงฏิบัติการใช้โปรแกรมAcustudio
Written by WEBMASTER   
Friday, 11 May 2012 20:31


วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมAcustudio เพื่อผลิตสื่อVideo On-demand ที่ห้องเรียนECC ให้กับคณะครูทั้งโรงเรียน โดยมีวิทยากร คือ คุณครูพิภพ ยอดอ้อย จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ พะเยา เป็นผู้ให้ความรู้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

 
โครงการลมหายใจคนละคร สะท้อนประชาธิปไตย
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 01 May 2012 20:24


เมื่อวันที่  22 - 25  มีนาคม พ.ศ. 2555 
ครูฤชุตา  จันต๊ะคาด  ครูอัมพิกา  ไกรอ่ำ และครูศนิสา  ศรีสว่าง ได้ นำนักเรียนจำนวน 18  คน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการสถาบั
นพระปกเกล้า ครี่งที่ 13 เรื่อง ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตย ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร  และได้นำนักเรียนแสดงละครชุด " ลมหายใจคนละคร  สะท้อนประชาธิปไตย " การเดินทางในครั้งนี้ทางสถาบันพระปกเกล้า ได้สนับสนุนงบประมาณ และทางโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันนโยบายศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการทำโครงงานนักเรียนโดยโรงเรียนได้เข้าร่วมและนำเสนอโครงงานนักเรียนอย่างต่อเนื่องมา 2 ครั้งแล้ว และในปีการศึกษา 2555 นี้จะได้รับการสนับสนุนเป็นปีที่ 3 ขอชื่นชมคณะครูและนักเรียนในความทุ่มเทและตั้งใจนะคะ

ชมภาพเพิ่มเติม>>
 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next > End >>

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

--36.jpg

ประธานนักเรียน CKW

64-1st.jpg

ICT CKW LINK

สพม.พะ 1
iconsc

dlit2

e-moneyckw

iconsc12-2

ulib-ckw
is59
mak2

icการเงน3gappsgoogleappslogo22
plc-geg22

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมบน Facebook