ITA-CKW

ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday928
mod_vvisit_counterYesterday988
mod_vvisit_counterThis week5610
mod_vvisit_counterLast week11274
mod_vvisit_counterThis month42883
mod_vvisit_counterLast month45428
mod_vvisit_counterAll days4235244

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษตามหลักการโรงเรียนมาตรฐานสากล
Written by WEBMASTER   
Sunday, 02 September 2012 13:14

anigif-MALEY
       
      วันที่ 28 สิงหาคม 2555 นายธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมและครูเกียรติชัย ธรรมโชติ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน Kepala Batas Secondary Science School รัฐปีนังประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาและทำข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษตามหลักการโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้งนี้โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจะส่งครูกลุ่มสาระดังกล่าวรุ่นที่ ๑ จำนวน ๗ คน เข้ารับการพัฒนา ณ โรงเรียน Kepala Batas Secondary Science School ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

 
นิเทศภายในเพื่อเตรียมความพร้อม
Written by ครูครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่   
Sunday, 02 September 2012 13:02

anigif-nited
  คณะครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นำทีมโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  รับการนิเทศภายในเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน โดยคณะกรรมการในการนิเทศในครั้งนี้คือ คณะผู้บริหารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ซึ่งการนิเทศได้จัดขี้นในระหว่างวันที่  29  สิงหาคม 2555  -  31  สิงหาคม  2555 จากการนิเทศดังกล่าวทำให้ในแต่ละกลุ่มสาระ ได้รับทราบถึงจุดเด่นที่ควรส่งเสริมและจุดด้อยที่ควรปรับปรุง เพื่อที่จะได้นำข้อเสนอแนะในทุก  ๆ ด้าน จากคณะกรรมการในการนิเทศไปปรับใช้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีพร้อมรองรับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 21 August 2012 15:47

2011103116545455

       ด้วยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเชื่อมโลหะ 1 อัตราและ ช่างปูน 3 อัตรา ซึ่งจะมีระยะเวลาจ้าง 4 เดือน โดยมีอัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานอำนวยการ อาคาร 2 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 กันยายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
โครงการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้นม.1
Written by ครูครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่   
Friday, 31 August 2012 19:57

    anigif-FLD
   กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จัดกิจกรรมตาม
โครงการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้นม.1 ซึ่งกิจกรรมนั้นได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่  26  สิงหาคม  2555  ณ บริเวณโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และได้รับเกียรติจากรองทรงพล  รงจำ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดในค่ายดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีการบูรณาการการใช้ภาษาต่างประเทศหลายภาษา  อาทิเช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งทำให้นักเรียนมีโอกาได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาดังกล่าวในระดับพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศตามความสนใจและความถนัดของตนเองเพื่อที่จะสามารถต่อยอดระดับความรู้ในระดับก้าวหน้าต่อไป

 
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รุ่น 5 ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
Written by ครูขวัญกมล จางวิริยะ   
Friday, 31 August 2012 19:51
anigif-M1-11
     ผู้อำนวยการธวัช ชุมชอบ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รุ่น 5 ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีนักเรียนสามารถผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 7 คน ได้แก่
1. เด็กชายสิรวิชญ์ โชติมานนท์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ มาสุข
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชูไว
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุทธะ
5. เด็กชายรณชัย  เมืองคำ
6. เด็กชายณัชนนท์  วงษ์มี
7. เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  โยวัง
ซึ่งนักเรียนทั้ง 7 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 (ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โดยมีครูวิรัตน์ วงศ์ใหญ่ และครูขวัญกมล จางวิริยะ เป็นผู้ประสานงาน
 
ค่ายพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิต
Written by WEBMASTER   
Saturday, 25 August 2012 19:58

  anigif-techno
   ค่ายพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิต จัดโดยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยด้านอาชีพในเรื่องของขนมไทย งานฝีมือ  งานเกษตร และเพื่อให้นักเรียนเข้าใจต่อความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพและเทคโนโลยีรวมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม ในการจัดค่ายครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 ฐาน คือ ฐานขนมไทยและพับกระดาษ ฐานดัดโลหะเป็นตัวอักษร ฐานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และฐานการนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการทรงพล ทรงจำ ไ้ด้มากล่าวโอวาทให้กับนักเรียนระดับชั้นม.2 ค่ายครั้งนี้นักเีรียนได้ให้ความร่วมมือฝึกทักษะความรู้ตามฐานอย่างตั้งใจและยังได้ของที่ตทำเองกับมือกลับบ้านไปให้ผู้ปกครองดูด้วย น่าภูมิใจจริงๆ

 
โครงการเข้าพรรษาทำความสะอาดวัดพัฒนาจิต ระดับชั้น ม.4
Sunday, 26 August 2012 17:44

 


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเข้าพรรษาทำความสะอาดวัดพัฒนาจิต ซึ่งนักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ตั้งแต่การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งใจกันถ้วนหน้า

 
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุกัญณี เห่วซึ่งเจริญ
Written by WEBMASTER   
Saturday, 25 August 2012 16:41

sukanne

   โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุกัญณี เห่วซึ่งเจริญ ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณรางวัลบุคคลทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี  2555  จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่  20 
 21 กันยายน  2555 นับเป็นมงคลแห่งชีวิตและครอบครั

 
วันวิทยาศาสตร์
Written by WEBMASTER   
Friday, 24 August 2012 14:21

anigif-science55
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้จัดวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 มีการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย เช่น นิทรรศการ การนำเสนอโครงงาน   สิ่งประดิษฐ์  และสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ขบวนพาเหรดพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
 การแข่งขันส้มตำลีลา  การประกวดการทำอาหาร  การแข่งขันโคมลอย การแข่งขันจรวดน้ำ ภาพยนต์3D science show การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับ และอื่น ๆ อีกมากมาย  โดยมีท่านผู้อำนวยการธวัช ชุมชอบ เป็นประธานในพิธีเปิด  และมีคุณครูประหยัด ปันแปง ประธานกลู่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นการปั่นจักรยานแรงดันน้ำเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ได้ทั้งสาระและบันเทิง เพราะนักเรียนทุกคนตั้งใจแสดงผลงานอย่างเต็มที่ และยังมีโรงเรียนข้างเคียงในอำเภอเชียงคำ ได้พาคณะครูและนักเรียนเข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

 
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Written by WEBMASTER   
Thursday, 23 August 2012 20:35
bas
1.  นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนส่วนภูมิภาคไปร่วมแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 9  รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ  ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน 2555  ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา  คือ  นายศุภณัฏฐ์  สิริเจริญพานิช  ม.5/7  ครูผู้ฝึกสอนและควบคุม นางสาวณัฐธยาน์  ภู่ษณะวิวัฒน์
2.จะมีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. ประจำปี 2555  ที่จ.พะเยา ในเดือนกันยายน 2555
3.จะมีการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2555 รอบคัดเลือก ณ สนามบาสเกตบอล ชคว. ในวันที่ ศุกร์ที่ 7 กันยายน  2555
 
ร่วมแข่งขันตอบปัญหาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ม.พะเยา
Tuesday, 21 August 2012 15:40

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
จำนวน 6 คน 2 ทีม เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย
จำนวน 1 ทีม จากทั้งหมด 17 ทีม ถึงแม้จะไม่ได้รางวัลที่ 1-3 ติดมือกลับเชียงคำของเรา แต่นักเรียน
และคุณครูผู้ควบคุมก็ได้เดินชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยได้รับความรู้จากพี่ๆ นิสิตแพทย์ เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ซึ่งมีโครงกระดูก หัวใจ ปอด ไต และสมอง
กันแบบของจริง เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง

 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

--36.jpg

ประธานนักเรียน CKW

65-1st.jpg

ICT CKW LINK

สพม.พะ 1
iconsc

dlit2

e-moneyckw

iconsc12-2

ulib-ckw

stday-teamak2

icการเงน3

gappsgoogleappslogo22
plc-geg22

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมบน Facebook