ITA-CKW

ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday148
mod_vvisit_counterYesterday1575
mod_vvisit_counterThis week148
mod_vvisit_counterLast week9260
mod_vvisit_counterThis month16426
mod_vvisit_counterLast month46469
mod_vvisit_counterAll days4061392

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
รางวัลชนะเลิศการแต่งคำประพันธ์
Written by WEBMASTER   
Friday, 13 July 2012 10:56

DSC 0024
ดช.โอบนิธิ จันทิมา นักเรียน ชั้นม.๓/๑๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (สพฐ.)ระดับม.ต้น และได้เป็นตัวแทนของสพม. 36 เข้ารับคัดเลือกเพื่อแข่งขันในระดับประเทศในวันที่ 26-29 กค. 2555 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมขอเป็นกำลังใจและชื่นชมนักเรียนและคุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย

 
กิจกรรมค่ายยุวศิลปิน
Written by ครูเรืองอุไร สมฤทธิ์   
Thursday, 12 July 2012 13:18

 

กลุ่มสาระศิลปะ ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวศิลปิน ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
เพื่อเป็นการส่งเสริม เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี นาฏศิลป์และการแสดงล้านนาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 
สัมนาเทคนิคการสอนภาษาฝรั่งเศส ระดับนานาชาติ
Written by WEBMASTER   
Sunday, 08 July 2012 16:42

anigif-france2
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ขอชื่นชมคุณครูนางมัทนา เกตุสิงห์น้อย ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) ที่ได้รับคัดเลือกจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบนให้ได้รับทุนจากศูนย์พัฒนาภาษาฝรั่งเศสแถบเอเชียแปซิฟิก ( Francophone Asian-Pacific Regionale Centre ) หรือที่ใช้อักษรย่อว่า CREFAP (Centre gional de Francophone d’Asie -Pacifique) มหาวิทยาลัยโฮจิมินท์ซิตี้ ประเทศเวียดนามเข้าร่วมสัมมนาเทคนิ
คการสอนภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาด้านการฝึกทักษะการพูดและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารร่วมกับณะครูภาษาฝรั่งเศสจากประเทศไทยจำนวน 15 คน   และครูภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาจากประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา จำนวน 42 คน เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม Cap St.Jacques เมืองหวุงโถว (Vung Tau)  ประเทศเวียดนาม และนำความรู้ที่ได้รับขยายผลให้กับเพื่อนครูภาษาฝรั่งเศสในเขตภาคเหนือตอนบนและเขตอื่นๆในการอบรมระดับเขต/ระดับประเทศต่อไป 

 
กิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส
Written by WEBMASTER   
Sunday, 08 July 2012 16:25
anigif-france
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2555 ครูมัทนา เกตุสิงห์น้อย ได้นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศสจำนวน 10 คนไปร่วมกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศสที่หอประชุมตรีทศเทพ โรงเรียนป่าไม้เดิมจังหวัดแพร่  กิจกรรมครั้งนี้จัดโดย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และคุณครูมัทนา เกตุสิงห์น้อย คุณครูของเรา ก็ได้ไปช่วยทำหน้าที่วิทยากรร่วมในค่ายด้วย
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม
 
อบรม อย.น้อย
Written by WEBMASTER   
Friday, 06 July 2012 14:38

anigif-ay
งานพยาบาล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยและการอ่านฉลากลดหวาน  มัน  เค็ม  ในโรงเรียน  ตามโครงการ อย.น้อยในโรงเรียน   จึงได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ให้แก่นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ในระดับ ม. 2  ในวันที่ 20  มิถุนายน  2555   ณ  ห้องประชุมเจดีย์คำ  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  โดยความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรมระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ   ซ่ึ่งมีหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เป็นผู้ให้ความรู้ในกิจกรรม  ซึ่งนักเรียน ในโครงการดังกล่าวได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานในการร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้

 
บริจาคโลหิต
Written by WEBMASTER   
Thursday, 05 July 2012 15:20

anigif-blood55
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเชียงคำและโรงพยาบาลเชียงคำได้มารับบริจาคโลหิตจากนักเรียนในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ 

 
โครงการตำรวจช่วยเหลือนักเรียนฝึกฝนทำความดีถวายในหลวง
Written by WEBMASTER   
Monday, 02 July 2012 08:23

anigif-cop
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 55 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงคำ ได้จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ในโครงการตำรวจช่วยเหลือนักเรียนฝึกฝนทำความดีถวายในหลวง เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เวลา 8.30 น.- 12.30 น. โดยคุรครูนพพล ธนะรังสฤษฎ์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ให้การต้อนรับคณะวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

 
ค่ายห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต(S&M CAMP)
Written by WEBMASTER   
Sunday, 01 July 2012 20:55

anigif-sm
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และหมวดคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการ S&M CAMP  โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต สานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ค่ายภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Written by ครูศนิศา ศรีสว่าง   
Sunday, 01 July 2012 20:47

anigif-shortfilm
จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จัดอบรมภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างสรรค์สื่อคุณธรรมให้กับเยาวชนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้จำนวน 30 คนจาก9โรงเรียน โดยมีทีมงานภาพยนตร์สั้นโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเรื่องต้นกล้า คุณครูศนิสา ศรีสว่าง คุณครูรุ่งทิพย์ ขันธวงศ์ ทีมงานICT คุณครูปาริชาติ ราษี คุณครูสุทิน เรืองนภารัตน์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ตลอดจนนายจตุพล ชุมภู มาให้ความรู้ทักษะการถ่ายภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30มิ.ย.ถึง1ก.ค.55มีท่านรองผู้อำนวยก่รทรงพล ทรงจำเป็นประธานในการเปิดการอบรมครั้งนี้ ร่วมลุ้นและติดตามผลงานของนักเรียนทั้ง9โรงเรียนได้เร็วๆนี้

 
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้่ท้องถิ่น
Written by WEBMASTER   
Sunday, 01 July 2012 20:44

anigif-laa
ครูฤชุตา  จันต๊ะคาด นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3ที่เรียนรายวิชา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 5  และวิชาประวัติศาสตร์ 5 ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ท้องถิ่นที่วัดในอำเภอเชียงคำ  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพิพิธภัณฑ์ ณ วัดนันตาราม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 วัดแสนเมืองมา และวันบ้านหย่วน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555

 
รางวัลเชิดชูยกย่อง "ครูสอนดี" จังหวัดพะเยา ปี 2554
Written by ครูเรืองอุไร สมฤทธิ์   
Friday, 29 June 2012 18:30

ขอแสดงความยินดี  ครูณิชากมล  บัวย้อย  ครูเรืองอุไร  สมฤทธิ์  และครูสวลี  กันทาดง 
เข้ารับรางวัล "ครูสอนดี"  พุทธศักราช 2554  จังหวัดพะเยา ในวันจันทร์  ที่ 25 มิถุนายน 2555 
ณ  หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  มาเป็นประธานในพิธีมอบ

 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

--36.jpg

ประธานนักเรียน CKW

65-1st.jpg

ICT CKW LINK

สพม.พะ 1
iconsc

dlit2

e-moneyckw

iconsc12-2

ulib-ckw

stday-teamak2

icการเงน3

gappsgoogleappslogo22
plc-geg22

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมบน Facebook