ระบบ @CKW-WiFi

ITA-CKW

ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday79
mod_vvisit_counterYesterday969
mod_vvisit_counterThis week6844
mod_vvisit_counterLast week10808
mod_vvisit_counterThis month1048
mod_vvisit_counterLast month43006
mod_vvisit_counterAll days4333298

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การแต่งคำประพันธ์
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 07 August 2012 00:00

DSC 0024
ดช.โอบนิธิ จันทิมา นักเรียน ชั้นม.๓/๑๑โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนของสพม. 36 เข้าแข่งขันกลอนสุภาพ โครงงการรักษ์ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จังหวัดระยอง ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมขอเป็นกำลังใจและชื่นชมนักเรียนและคุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย

 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
Written by WEBMASTER   
Sunday, 05 August 2012 07:17


ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จังหวัดพะเยา จะได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดย  ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา  จาก สสวท. ให้กับคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 19 โรงของจังหวัดพะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมกับอำเภอเชียงคำ
Written by WEBMASTER   
Friday, 03 August 2012 09:08


 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมโดยการนำของผู้อำนวยการธวัช ชุมชอบ ได้้นำคณะบุคลากร และนักเรียนระดับชั้นม.4 เข้าร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา จากนั้นนำเทียนไปถวายที่วัดแสนเมืองมา และท่านผู้อำนวยการเป็นตัวแทนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้รับมอบโล่ร่วมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจากท่านวิสุทธิ์ ไชยณรุน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนาถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ อำเภอเชียงคำได้กำหนดจัดงานพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 

 
นำเทียนถวายวัดในอำเภอเชียงคำ
Written by WEBMASTER   
Friday, 03 August 2012 09:34


     โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดแบ่งนักเรียนเป็นคณะสี เพื่อนำเทียนไปถวายที่วัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา นักเรียนได้ช่วยกันตกแต่งเทียนและนำไปถวายที่วัดบุ
ญนาค วัดหย่วน  วัดดอนไชย  วัดนันตาราม วัดใหม่นันทวงศ์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ฝึกการมีสติ  เกิดสมาธิ  มีความสุขปิติใจ มีส่วนร่วมสืบสานการถวายเทียนพรรษา นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในศาสนพิธีในการถวายเทียนครั้งนี้ด้วยความสมัครสมานสามัคคี

 
โครงงานคุณธรรม เก็บขันดอกไม้ ไหว้พระได้บุญ เกื้อกูลวัฒนธรรมไทลื้อ
Written by WEBMASTER   
Friday, 03 August 2012 09:27


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ครูฤชุตา จันต๊ะคาด นำนักเรียนโครงงานคุณธรรม เก็
บขันดอกไม้ ไหว้พระได้บุญ เกื้อกูลวัฒนธรรมไทลื้อ ปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดบุญนาค วัดบ้านหย่วน วัดแสนเมืองมา เพื่อให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรม  คุณค่าความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนา และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศูนย์วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์วัดในอำเภอเชียงคำ

 
โครงการเสริมสร้างทักษะพัฒนาแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
Written by WEBMASTER   
Wednesday, 01 August 2012 07:53


งานพยาบาลเชียงคำวิทยาคม   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลเชียงคำ  เทศบาลตำบลเชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหย่วน  คณะทำงานแก้ไขปัญหาเอดส์ตำบลหย่วนได้ร่วมจัดทำ
โครงการเสริมสร้างทักษะพัฒนาแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ในโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต  เสริมสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน  สามารถที่จะเป็นผู้ที่ส่งต่อเพื่อนนักเรียนให้กับเครือข่ายการทำงานได้   รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้แก่เยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือในวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2555
Monday, 30 July 2012 15:19

ให้นักเรียนที่ได้รับพิจารณาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2555 ติดต่อที่ห้องแนะแนวด่วน

ตามที่คณะกรรมการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้พิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษารายใหม่ จำนวน 93 คนนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงได้ประกาศรายชื่อตามเอกสาร คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ

 
กิจกรรมแห่พระบรมสารีริกธาตุ
Monday, 30 July 2012 09:17

ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา และศรัทธาวัดพระนั่งดิน
ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกามาประดิษฐาน ณ วัดพระนั่งดิน อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาจัดขบวนแห่อัญเชิญ และเฉลิมฉลองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ พระชนมายุ ครบ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2555

 
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
Monday, 30 July 2012 09:14

ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นำโดยนายสุรัตน์ กุลศรี ประธานเครือข่ายการนิเทศมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16 และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศ กำกับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในด้านวิชาการและการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 
นายทองปอน สาดอ่อน ผอ. สพม. เขต 36 พบปะคณะครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 17 July 2012 13:59

anigif-tongpon
นายทองปอน สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้มาเยี่ยมพบปะคณะครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พร้อมทั้งให้แนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านระบดูแลช่วยเหลือ และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทางโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ขอขอบคุณท่าน ที่ได้มาเยี่ยมเยือนในโอกาสนี้

 
กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์
Written by WEBMASTER   
Monday, 16 July 2012 13:34

anigif-ran
วันที่  11 กรกฎาคม 55 ในคาบอบรมของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ได้จัดทำโครงการกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความสามัคคีของนักเรียนในระดับชั้นม.3 โดยแต่ละห้องเรียนส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งกระสอบ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขสนุกสนาน ร่วมแรง ร่วมใจ

 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

--36.jpg

ประธานนักเรียน CKW

65-1st.jpg

ICT CKW LINK

สพม.พะ 1
iconsc

dlit2

e-moneyckw

iconsc12-2

ulib-ckw

stday-teamak2

icการเงน3

gappsgoogleappslogo22
plc-geg22

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมบน Facebook