ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday22
mod_vvisit_counterYesterday518
mod_vvisit_counterThis week2836
mod_vvisit_counterLast week4804
mod_vvisit_counterThis month14999
mod_vvisit_counterLast month26670
mod_vvisit_counterAll days2089060

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
เผยแพร่นวัตกรรมแบบฝึกทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (อ23101)
Written by WEBMASTER   
Monday, 19 December 2016 00:00
ปก6 1
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: English in Daily Life วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 
(อ
23101) เล่มที่ เรื่อง การเขียนไปรษณียบัตร (Writing Postcards
จัดทำโดย นางจรัญญา บัวดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่างนวัตกรรม new222
 
เรียกสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 90 ชุด
Written by ธุรการ   
Friday, 16 December 2016 08:33

เรยกสอบราคาเชาเครองคอมพวเตอรสำหรบการเรยนการสอน จำนวน 90 ชด0001

 
แจ้งหยุดการเรียนการสอน
Written by ธุรการ   
Tuesday, 13 December 2016 10:03

หยดการเรยนการสอน0001ประกาศหยดการเรยนการสอน0001

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมพลังแห่งความภักดี
Written by ธุรการ   
Monday, 21 November 2016 12:03

ขอเชญรวมกจกรรมพลงแหงความภกด0001

 
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานห้องสมุดดิจิตอล
Written by ธุรการ   
Friday, 18 November 2016 12:45

ผลการคดเลอกลกจางชวคราว ตำแหนงเจาหนาทงานหองสมดดจตอล

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานห้องสมุดดิจิตอล
Written by ธุรการ   
Tuesday, 15 November 2016 15:41

ตามที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานห้องสมุดดิจิตอล ระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2559 บัดนี้การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยให้ผู้เข้าสอบรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
แจ้งหยุดการเรียนการสอน
Written by ธุรการ   
Monday, 14 November 2016 16:39

เรื่อง หยุดการเรียนการสอน

ด้วยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นสถานที่สอบธรรมสนามหลวง จึงมีความจำเป็นหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดดังแนบ

 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดดิจิตอล
Written by ธุรการ   
Tuesday, 08 November 2016 16:12

ด้วยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดดิจิตอล รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
Written by WEBMASTER   

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559IMG 5871

 
นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 27 September 2016 15:30

anigif-eng59
นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (
English Debate) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน และครูได้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะกระบวนการคิดผ่านการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ และเพื่อให้นักเรียนและครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศสามารถบูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการเป็นพลเมืองโลกสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

  1. นายธีรวิทย์ คำยั่งยืน ชั้น ม.5/2

  2. นางสาวพัชรี พุทธรุณ ชั้น ม.5/3

  3. นายพีรภพ แก้วคำปา ชั้น ม.4/11

  4. นายรัชชนนท์ สะโมสูงเนิน ชั้น ม.4/10

ครูผู้ควบคุมและฝึกสอน

  1. นางปฏิธาณ ตันบูรณา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

  2. นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

  3. Miis Katherine Anne Star ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

 

 
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ใน “การประกวดภาพยนตร์สั้น” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 27 September 2016 15:25

FB IMG 1474364741860
 
นักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ใน “การประกวดภาพยนตร์สั้น” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้หัวข้อ “
Stronger Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน” จากโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 8 ประจำปีพุทธศักราช 2559 การประกวดแนวความคิดในเชิงศิลปะผ่านการวาดภาพและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นักเรียนเจ้าของผลงานคือ

1.นางสาวบุณฑิริก  บุตรสิงห์              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

2.นางสาวชนิกานต์  อรรถารส             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

3.นางสาวชลลดา  กลิ่นหอม               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

4.นายพันโชค  ปวงคำ                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11

5.นายศุภกฤต  ศุภศิริภิญโญ               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10        

 ครูที่ปรึกษาคือ นางศนิสา  ศรีสว่างและนายวุฒิชัย  ยาวิไชย

นักเรียนได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท ซึ่งผลงานภาพยนตร์สั้นเป็นผลงานจากกลุ่มนักเรียน CKW Shortfirm ของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้อำนวยการโรงเรียน

mana1.jpg

ประธานนักเรียน CKW

pt61.jpg

ICT CKW LINK

dlit2
gappsgoogleappslogo22
plc-geg22
ulib-ckw
is59
mak2

stcare


icการเงน3

e-moneyckw

ภาพกิจกรรมบน Facebook