ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday803
mod_vvisit_counterYesterday981
mod_vvisit_counterThis week4918
mod_vvisit_counterLast week4511
mod_vvisit_counterThis month14480
mod_vvisit_counterLast month24246
mod_vvisit_counterAll days1827467

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
เผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการ Thailand Go Green ภายใต้กรอบแนวคิด “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง”
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 15 December 2015 16:53

anigif-gogreen   
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมขอเผยแพร่ผลการดำเนิน โครงการ Thailand Go Green ภายใต้กรอบแนวคิด “ฉลาดกิน  ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทนแปลงขยะเป็นทอง”ของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยมีครูแกนนำ คือ ครูประหยัด ปันแปง ครูวันเพ็ญ  พวงมะลิ  ครูสุรกิจ  ปัสตัน รวมไปถึงทีมงานคณะครู นักเรียนชุมนุม Chiangkham Go Green 2558 เป็นแกนนำในการทำกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ตลอดจนประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ โดยดำเนินการรณรงค์ ตั้งแต่ช่วงเดือน สิงหาคม  -  พฤศจิกายน 2558 โดยผ่านกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรม รณรงค์ขยายความรู้ “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง” ทั้งโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมและชุมชน
2.กิจกรรม พิธีกรให้ความรู้ “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง” ทั้งโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมและชุมชน

3.กิจกรรม ออกแบบถังขยะใช้ได้จริงในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแยกขยะภายในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

4.กิจกรรม นิทรรศการให้ความรู้ “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง” ณ ลานมะค่าหน้าอาคาร 5  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 

5.กิจกรรม วาดภาพจิตรกรรม (Painting) “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง” ภายในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

6.กิจกรรม เพลงรณรงค์“ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง”ภายในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม       

7.กิจกรรม ภาพยนตร์สั้น“ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง”ภายในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

8.กิจกรรม แปลงขยะเป็นพลังงานทดแทนที่ใช้จริงในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 
ค่าย นักเรียนชั้น ม.5 / 10 Gifted-Math C.K.W. ครั้งที่ 1
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 15 December 2015 09:00
anigif-kta
        กลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดค่าย นักเรียนชั้น ม.5 / 10 Gifted-Math C.K.W. ครั้งที่ 1 วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 58 สถานที่โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
 
ผลงานที่นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ (Math Genius) ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558 ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 ของประเทศ
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 24 November 2015 13:19

IMG 7348
      ชาวเชียงคำวิทยาคม โดยฝ่ายบริหารโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และนักเรียนที่เข้าร่วมสอบในโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ (Math Genius) ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558 ของบริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Center one Education Co.,LTD.)  และน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนเชียงคำวิทยาคม  สอบได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 ของประเทศ คือ นายโสภณ  วงศ์ใหญ่ ชั้นม.4/10  อีกทั้งนักเรียนในระดับอื่น ๆ ยังได้คะแนนอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด ดังรายชื่อ ที่แนบมานี้ ขอแสดงความยินกับทุกคน


ระดับจังหวัด

       ด.ญ.รวงข้าว  ถุงออน       ระดับชั้นม.1 อันดับที่ 1 ระดับ จังหวัด 

 

       ด.ช.ธีรพงศ์  ภาพสุรินทร์  ระดับชั้นม.2 อันดับที่ 1 ระดับ จังหวัด 

 

       ด.ช.สิรดนัย  อินทร์มะณี   ระดับชั้นม.2 อันดับที่ 1 ระดับ จังหวัด 

 

       ด.ญ.มณฑิตา ใจกว้าง      ระดับชั้นม.3 อันดับที่ 1 ระดับ จังหวัด 

 

      น.ส.มณฑิรา  โกวาฤทธิ์     ระดับชั้นม.4 อันดับที่ 1 ระดับ จังหวัด

 

      นายเจษฎา  ใจกว้าง          ระดับชั้นม.5 อันดับที่ 1 ระดับ จังหวัด

 

      นายวิชาฤทธิ์  จันทร์อุดม    ระดับชั้นม.6 อันดับที่ 1 ระดับ จังหวัด
 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมยินดีต้อนรับคุณครู สุวิมล ฟูคำ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
Written by WEBMASTER   
Monday, 16 November 2015 14:59

  anigif-suwimol
            โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นำโดยฝ่ายบริหาร ผอ.พิเชษฐ์  สมฤทธิ์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคุณครูสุวิมล  ฟูคำ ในโอกาสที่ย้ายมาช่วยราชการที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โดยผอ.ณัฐรัชต์  ใหญ่ผา พร้อมคณะครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ได้นำคณะเดินทางมาส่งคุณครูสุวิมล ฟูคำ พร้อมด้วย ผอ.จรัล แก้วเป็ง ผอ.โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม และนายทินกร พุทธรักษาจริยา รองผอ.โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

 
รางวัลครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และคุณธรรม จริยธรรม
Written by WEBMASTER   
Thursday, 12 November 2015 15:40

     anigif-kul58
  
       ครูกุลวดี ตาจันทร์อินทร์  รางวัลครูดีเด่นด้านการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และวันอัฐมีบูชา ณ ศูนย์จริยศึกษา กรมการศาสนา มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

       นางสาวกนกกาญจน์  วงศ์ใหญ่  รางวัลนักเรียนมีความประพฤติดี มีผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม  วันวิสาขบูชารำลีก โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระชินวงศ์สภา  วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร  กรุงเทพมหานคร   วันที่ ๑๘มิถุนายน  ๒๕๕๘

        การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ และตอบปัญหาแฟนพันธุ์พุทธประวัติในการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558  ผลกการแข่งขัน นายวิชาฤทธิ์  จันทร์อุดม  ชนะเลิศที่ ๑ ทั้ง ๒ รายการ  รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐บาท 

        การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับ ม.ต้น งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือก ชนะเลิศที่ ๑ ระดับจังหวัด และระดับภาคคณะสงฆ์ที่ ๖ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ   ในวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๘  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 คน ได้รับโล่รางวัลชมเชย  ผู้ฝึกสอนและควบคุม ๑ นางกุลวดี  ตาจันทร์อินทร์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ๒ นางศิริกาญจนา  ไกรอ่ำ    ตำแหน่งครู  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 10 November 2015 09:43

  anigif-healthy58
             โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน เพราะการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิต การเรียน การทำงาน  ดังนั้น กลุ่มงานอำนวยการ โดย รองผอ.เกรียงศักดิ์ ยอดสาร จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนมีกิจกรรม คือ การเต้นแอโรบิค นำโดยคุณครูเจนจิรา  เดชวงศ์ษาและนักเรียนทีมแอโรบิค   เริ่มตั้งแต่ เวลา 16.30 น. ที่ใต้ถุน อาคาร 1  ซึ่งได้ทำพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2558 จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีกันถ้วนหน้า 

 
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ศึกษาดูงาน ห้องเรียนดิจิตอลและระบบบริหารโดยใช้ ICT
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 10 November 2015 09:21
anigif-4dict
           คณะครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ได้มาศึกษาดูงาน ห้องเรียนดิจิตอล  4D และระบบบริหารโดยใช้ ICT ของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ  นางธิดา เสมอใจ และคณะครู จำนวน 33 คน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 -14.00 น.  ฝ่ายบริหารได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความยินดียิ่ง โดยมีครูประสิทธิ์ บุญประเสริฐ หัวหน้างานห้องภาพยนตร์ 4D และ ครูศิริขวัญ วงศ์ชุมพันธ์ ครูรุ่งทิพย์ ขันธวงค์ นำเสนองานICT ของโรงเรียน  
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC กับนิสิตดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยบูรพา
Written by WEBMASTER   
Thursday, 05 November 2015 14:23

        anigif-eclip031158
          เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน 2558  คณะอาจารย์ นิสิตดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นิสิตดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา นำโดย ท่าน ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร  อ.ดร.อุมาพร หล่อสมฤดี ได้นำคณะนิสิตเข้าศึกษาดูงาน Professional Learning Community (PLC) ของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีท่าน ผอ.พิเชษฐ์  สมฤทธิ์ และรองผอ.พิทักษ์ ศรชัย ให้การต้อนรับ  ครูรุ่งทิพย์  ขันธวงค์และครูกษิรา ศศิภาศุภสิน เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมกับคณะครูในโครงการ E-CLIP คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุม Golden Pagoda Hall

 
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2015) สำหรับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียน EIS และ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
Written by WEBMASTER   
Sunday, 01 November 2015 14:55

anigif-eis2015  
   โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (
English Camp 2015) ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนในหลักสูตรห้องเรียน EIS และ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ณ วนอุทยานแห่งชาติปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 7 - 10 ตุลาคม 2558 โดยมีคณะวิทยากรจาก Explore Asia และครูเจ้าของภาษา (Native English Speakers) จำนวน 23 คน มาร่วมให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน ได้ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับครูเจ้าของภาษาผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกความกล้าแสดงออกในทางที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง พัฒนาทั้ง IQ และ EQ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

    นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการอบรมสัมมนาครูผู้สอนหลักสูตรห้องเรียน EIS (English Integrated Studies) หัวข้อ “Classroom Language for EIS Program in the 21st  Century Learning” เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสำหรับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรห้องเรียน EIS อีกด้วย ซึ่งการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ครูผู้สอนได้รับความรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาครูให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา

 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย MCOT AWARDS 2015
Written by ครูศนิศา ศรีสว่าง   
Thursday, 29 October 2015 08:05

anigif-MCOT
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่
ได้รับรางวัล MCOT AWARDS 2015 ภายใต้โครงการปันความรู้
สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน โดยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผลงานการผลิตสื่อสร้างสรรค์(
โทรทัศน์)
ชื่อผลงาน"คิดก่อนแชร์" โดยได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
นักเรียนเจ้าของผลงานคือ นางสาวจริยวรรณ เมืองมูล นายดำรงค์ กลิ่นหอม
นางสาวนริศรา สลำแดง ครูที่ปรึกษาโครงการคือ คุณครูศนิสา ศรีสว่าง

 
ทีมอัศวิน TISI king knight C.K.W
Written by duidui   
Tuesday, 20 October 2015 13:15

ทีมอัศวิน TISI king knight C.K.W โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมอ.  ได้ดำเนินการขยายผล มอก. สู่ชุมชน บ้านปี้ โดยปลูกป่าชุมชนบ้านปี้ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 และ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ขยายผลความรู้ มอก. ณ ตลาดบ้านธาตุสบแวน อ. เชียงคำ  จ. พะเยา ในครั้งนี้ทางโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมขอขอบคุณ ผู้นำชุมชน และคนในชุมชนบ้านปี้และบ้านธาตุสบแวนที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ 


 

คลิกดูภาพกิจกรรม

 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้อำนวยการโรงเรียน

boss59-2.jpg

ประธานนักเรียน CKW

60headst-2.jpg

ICT CKW LINK

dlit2
gappsgoogleappslogo22
plc-geg22
ulib-ckw
is59
mak2

stcareicการเงน3

e-moneyckw

ภาพกิจกรรมบน Facebook