ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday15
mod_vvisit_counterYesterday1086
mod_vvisit_counterThis week10334
mod_vvisit_counterLast week5618
mod_vvisit_counterThis month46409
mod_vvisit_counterLast month41959
mod_vvisit_counterAll days1736286

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
แสดงความยินดีกับรางวัลวิจัยระดับดีเด่นระดับภูมิภาค ของคุรุสภา ประจำปี 2558
Written by WEBMASTER   
Friday, 04 September 2015 07:48
anigif-fon58
    ขอแสดงความยินดีกับ ครูอชิรญา ป้อเฮือน ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่ได้รับคัดสรรให้เป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นระดับภูมิภาค และเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2558 เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครู มา ณ ที่นี้
 
นิสิตสังเกตและทดลองสอนมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558
Written by WEBMASTER   
Friday, 04 September 2015 06:35
 anigif-wit58-2

          นิสิตสังเกตและทดลองสอนมหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี
2558
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณ
แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้บุคคลากร นักเรียน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และประชาชนทั่วไปได้ศึกษา และประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ
ของพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการรักษาความเป็นเอกราชของชาติไทย
ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งได้นำสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่ตรงกับคำขวัญวันวิทยาศาสตร์
ปี
2558 ที่ว่า “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีนวัตกรรม”

 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้รับการคัดเลือก เข้าค่ายอัศวิน มอก. ประจำปี 2558
Written by WEBMASTER   
Monday, 31 August 2015 08:46
anigif-mak
         โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้รับการคัดเลือก เข้าค่ายอัศวิน มอก. ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2558 ณ. โรงแรมอิมพีเรียล  พัทยา จ. ชลบุรี  โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ( สมอ. )  ได้ดำเนินการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “ อัศวิน มอก. ” และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ด้านการมาตรฐาน  ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการมาตรฐาน ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และนำความรู้ด้านการมาตรฐานที่ได้รับจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่มาตรฐานในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และโรงเรียนเครือข่ายในอำเภอเชียงคำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การเข้าค่ายในครั้งนี้ มีนักเรียน  ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย จำนวน 5  คน  ดังนี้ 

       1. นางสาวพัชรี  พุทธรุณ              ม. 4/3

       2. นางสาวปานนิตรา  เขื่อนแก้ว      ม. 4/3
       3. นางสาวมณฑิรา  หอมนาน         ม. 4/3
       4. นายวัชรเกียรติ  อินทวงค์           ม. 4/3
       5. นางสาวปราณปรียา  กลิ่นหอม     ม. 4/9   โดยมี 
นางสาวฤชุตา  จันต๊ะคาด เป็นครูที่ปรึกษา ในการนี้โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ( สมอ. )  ที่ให้การสนับสนุน การเดินทาง จำนวน 10,730 บาท และทุนดำเนินการโครงงาน จำนวน 10,000  บาท รวมเป็นเงิน 20,730  บาท ( สองหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน ) 

 
เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมระบบไฟฟ้าและระบบประปาโรงเรียน
Written by duidui   
Thursday, 27 August 2015 12:12

เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมระบบไฟฟ้าและระบบประปาโรงเรียน

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา 27 ส.ค. 58 - 7 ก.ย. 58

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2558
Written by WEBMASTER   
Friday, 28 August 2015 09:10
anigif-WIT58
         ด้วยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น
ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิเช่น
1.  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือ ณ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
2.  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ณ. มหาวิทยาลัย พะเยา จ.พะเยา
3.  นำนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย และ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
4.  จัดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน เช่น ขบวน Thailand Go Green , การแข่งขันส้มตำลีลา , การแข่งขันจรวดขวดน้ำ , การนำเสนอโครงการห้องเรียนสีเขียว และ การร่วมโครงการของโรงเรียนสีเขียว
 
กิจกรรมวันแม่และศาสนพิธี ของนักเรียน ม.5/58
Written by WEBMASTER   
Monday, 24 August 2015 10:30
anigif-mom5
 เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2558  คุณครูและนักเรียนระดับ ม.5 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่เพื่อส่งเสริมให่้นักเรียนเกิดความรักความกตัญญูต่อบุพการี ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองของ นางสาวอมรดา ฟูแสง ,นายฐิติธณากร กันทะสอน และนางสาวศริภัทร ปานสมบัติ ที่เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ภาพบรรยากาศคงบอกได้ว่าเกิดความซาบซึ้งมากแค่ไหนในวันนี้
 anigif-pol
      
      และยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับ ม.5 ในเรื่องการประกอบศาสนพิธี  โดยได้รับความอุเคราะห์จาก นายพล วงศ์ใหญ่  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำ ม.5 แต่ละห้องและให้นักเรียน ม.5 ทุกคนได้นำไปใช้และปฏิบัติได้ถูกต้อง
      ทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆ ของทางระดับม.5 ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
 
ขอแสดงความยินดีกับครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นและครูคณิตศาสตร์ดีเด่น
Written by WEBMASTER   
Monday, 24 August 2015 10:17
 fonnom
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับ คุณครูอชิรญา ป้อเฮือน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีวิทยาศาสตร์ดีเด่นและคุณครูน้ำค้าง แสงศรีจันทร์ 
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีคณิตศาสตร์ดีเด่น 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558  
ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดี มา ณ ที่นี้
 
การแข่งขัน A-MATH สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Written by duidui   
Sunday, 23 August 2015 13:37

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เนื่องในกิจกรรม งานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2558

ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
   ด.ช.ชานนท์  สุภาพิพัฒน์ ม.2/10
  ด.ช. สิรภพ  แก้วทอง ม.2/11

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
  นางสาวนลินทิพย์  เวชกามา ม.5/11
  นายโสภณ.  วงศ์ใหญ่  ม. 4/10

 
โครงการห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ (EIS) ครั้งทีี่ 1/ 2558
Written by WEBMASTER   
Monday, 10 August 2015 11:01

 anigif-eis58
          โครงการห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ (EIS) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
ค่
ายภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน EIS
 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนห้องเรียน EIS ระดับ ม. 1/8 และ ม. 2/8 จำนวน  57 คน
 ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558 ณ สมาคม  YMCA อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักเรี
ยนได้มีโอกาสพัฒนาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน

 
โครงการ“วิถีพุทธ วิถีธรรม” กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
Written by ครูศนิศา ศรีสว่าง   
Friday, 07 August 2015 11:24
anigif-budhaweek
        กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการ“วิถีพุทธ วิถีธรรม”
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา”
ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้นำความรู้จากการเรียนพระพุทธศาสนามาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
เห็นคุณค่าและความสำคัญของการนำหลักธรรม คำสอน ตลอดจนพิธีกรรมต่างๆ
มาเป็นเครื่องมือนำทางให้ชีวิตมีความสงบสุข  ทำความดี ละเว้นความชั่ว
และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญดังนี้  การทำบุญตักบาตร ,
การแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ,การประกวดร้องเพลงคุณธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ,การประกวดวาดภาพพุทธศิลป์ ,การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา ,การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ,การประกวดมารยาทไทย ,การชมภาพยนตร์ พุทธประวัติและหลักธรรมพระพุทธศาสนา และการฟังเทศนาธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครู บุคลากรและนักเรียนเป็นอย่างดี
 
กิจกรรมวันแห่งการออม ประจำ 2558 โดยธนาคารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน
Written by ครูศนิศา ศรีสว่าง   
Friday, 07 August 2015 11:12
 anigif-savemoneyday

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันแห่งการออม ประจำ 2558
โดยธนาคารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ซึ่งได้ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการออมเงิน เพื่อใช้จ่ายในอนาคต ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในงานได้จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนที่ร่วมออมเงินและเปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียน ทั้งนี้ทางธนาคารออมสิน สาขาเชียงคำ ได้จัดหน่วยบริการทำบัตร ATM ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี “ออมเงินวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า”
มาออมเงินกันนะคะ

 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้อำนวยการโรงเรียน

boss59-2.jpg

ICT CKW LINK

dlit2
gappsgoogleappslogo22
plc-geg22
is59


mak2

ภาพกิจกรรมบน Facebook