ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday261
mod_vvisit_counterYesterday698
mod_vvisit_counterThis week3354
mod_vvisit_counterLast week4677
mod_vvisit_counterThis month17507
mod_vvisit_counterLast month31436
mod_vvisit_counterAll days1787582

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมระบบไฟฟ้าและระบบประปาโรงเรียน
Written by duidui   
Thursday, 27 August 2015 12:12

เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมระบบไฟฟ้าและระบบประปาโรงเรียน

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา 27 ส.ค. 58 - 7 ก.ย. 58

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2558
Written by WEBMASTER   
Friday, 28 August 2015 09:10
anigif-WIT58
         ด้วยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น
ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิเช่น
1.  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือ ณ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
2.  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ณ. มหาวิทยาลัย พะเยา จ.พะเยา
3.  นำนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย และ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
4.  จัดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน เช่น ขบวน Thailand Go Green , การแข่งขันส้มตำลีลา , การแข่งขันจรวดขวดน้ำ , การนำเสนอโครงการห้องเรียนสีเขียว และ การร่วมโครงการของโรงเรียนสีเขียว
 
กิจกรรมวันแม่และศาสนพิธี ของนักเรียน ม.5/58
Written by WEBMASTER   
Monday, 24 August 2015 10:30
anigif-mom5
 เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2558  คุณครูและนักเรียนระดับ ม.5 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่เพื่อส่งเสริมให่้นักเรียนเกิดความรักความกตัญญูต่อบุพการี ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองของ นางสาวอมรดา ฟูแสง ,นายฐิติธณากร กันทะสอน และนางสาวศริภัทร ปานสมบัติ ที่เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ภาพบรรยากาศคงบอกได้ว่าเกิดความซาบซึ้งมากแค่ไหนในวันนี้
 anigif-pol
      
      และยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับ ม.5 ในเรื่องการประกอบศาสนพิธี  โดยได้รับความอุเคราะห์จาก นายพล วงศ์ใหญ่  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำ ม.5 แต่ละห้องและให้นักเรียน ม.5 ทุกคนได้นำไปใช้และปฏิบัติได้ถูกต้อง
      ทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆ ของทางระดับม.5 ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
 
ขอแสดงความยินดีกับครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นและครูคณิตศาสตร์ดีเด่น
Written by WEBMASTER   
Monday, 24 August 2015 10:17
 fonnom
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับ คุณครูอชิรญา ป้อเฮือน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีวิทยาศาสตร์ดีเด่นและคุณครูน้ำค้าง แสงศรีจันทร์ 
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีคณิตศาสตร์ดีเด่น 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558  
ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดี มา ณ ที่นี้
 
การแข่งขัน A-MATH สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Written by duidui   
Sunday, 23 August 2015 13:37

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เนื่องในกิจกรรม งานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2558

ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
   ด.ช.ชานนท์  สุภาพิพัฒน์ ม.2/10
  ด.ช. สิรภพ  แก้วทอง ม.2/11

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
  นางสาวนลินทิพย์  เวชกามา ม.5/11
  นายโสภณ.  วงศ์ใหญ่  ม. 4/10

 
โครงการห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ (EIS) ครั้งทีี่ 1/ 2558
Written by WEBMASTER   
Monday, 10 August 2015 11:01

 anigif-eis58
          โครงการห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ (EIS) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
ค่
ายภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน EIS
 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนห้องเรียน EIS ระดับ ม. 1/8 และ ม. 2/8 จำนวน  57 คน
 ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558 ณ สมาคม  YMCA อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักเรี
ยนได้มีโอกาสพัฒนาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน

 
โครงการ“วิถีพุทธ วิถีธรรม” กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
Written by ครูศนิศา ศรีสว่าง   
Friday, 07 August 2015 11:24
anigif-budhaweek
        กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการ“วิถีพุทธ วิถีธรรม”
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา”
ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้นำความรู้จากการเรียนพระพุทธศาสนามาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
เห็นคุณค่าและความสำคัญของการนำหลักธรรม คำสอน ตลอดจนพิธีกรรมต่างๆ
มาเป็นเครื่องมือนำทางให้ชีวิตมีความสงบสุข  ทำความดี ละเว้นความชั่ว
และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญดังนี้  การทำบุญตักบาตร ,
การแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ,การประกวดร้องเพลงคุณธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ,การประกวดวาดภาพพุทธศิลป์ ,การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา ,การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ,การประกวดมารยาทไทย ,การชมภาพยนตร์ พุทธประวัติและหลักธรรมพระพุทธศาสนา และการฟังเทศนาธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครู บุคลากรและนักเรียนเป็นอย่างดี
 
กิจกรรมวันแห่งการออม ประจำ 2558 โดยธนาคารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน
Written by ครูศนิศา ศรีสว่าง   
Friday, 07 August 2015 11:12
 anigif-savemoneyday

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันแห่งการออม ประจำ 2558
โดยธนาคารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ซึ่งได้ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการออมเงิน เพื่อใช้จ่ายในอนาคต ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในงานได้จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนที่ร่วมออมเงินและเปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียน ทั้งนี้ทางธนาคารออมสิน สาขาเชียงคำ ได้จัดหน่วยบริการทำบัตร ATM ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี “ออมเงินวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า”
มาออมเงินกันนะคะ

 
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
Written by duidui   
Thursday, 18 June 2015 15:38

 

ยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 - 10 สิงหาคม 2558

กำหนดเปิดซองราคา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
คู่มือประชาชน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
Written by duidui   
Tuesday, 21 July 2015 09:47

 

 
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2558
Written by WEBMASTER   
Thursday, 16 July 2015 14:39
 13995902847048

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2558

จัดกิจกรรมโดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรมnew222     เกณฑ์การแข่งขันnew222

 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้อำนวยการโรงเรียน

boss59-2.jpg

ประธานนักเรียน CKW

60headst-2.jpg

ICT CKW LINK

dlit2
gappsgoogleappslogo22
plc-geg22
ulib-ckw
is59


mak2


icการเงน3

e-moneyckw

ภาพกิจกรรมบน Facebook