ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday344
mod_vvisit_counterYesterday561
mod_vvisit_counterThis week905
mod_vvisit_counterLast week4262
mod_vvisit_counterThis month10048
mod_vvisit_counterLast month14652
mod_vvisit_counterAll days1906850

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
ขอแสดงความยินดีนักเรียนผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาฝรั่งเศสตามเกณฑ์ มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2557
Written by WEBMASTER   
Monday, 04 January 2016 19:31

ขอแสดงความยินดีนักเรียนผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาฝรั่งเศสตามเกณฑ์ มาตรฐานสากล ณ ศูนย์สอบโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 25 มกราคม  2558 โดยมีนักเรียนสอบผ่าน ระดับ A 1 ในปีการศึกษา 2557   ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศฝรั่งเศส    ประกอบด้วย   นางสาวสุวรรณา  บุญประเสริฐ/นางสาวธัญญเรศ อังคะลา/นางสาวกันธิชา  พลเอี่ยม/นางสาวอรีชา บิก/นางสาวอรทัย บัวลา/ นางสาววชิราภรณ์ ขจรจิรพันธ์/นายสุทธินัย ชัยจันทร์ดี

 
กิจกรรม Cosplay and Halloween 2015สำหรับนักเรียนห้องเรียน EIS และ MEP ประจำปีการศึกษา 2558
Written by WEBMASTER   
Wednesday, 16 December 2015 12:15

 anigif-haloween
            กิจกรรม Cosplay and Halloween 2015สำหรับนักเรียนห้องเรียน EIS
และ MEP ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรม
EIS Cosplay and Halloween 2015 สำหรับนักเรียนห้องเรียน 
EIS และ
MEP ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเจดีย์คำ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
โดยมีนายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและ
ให้กำลังใจแก่นักเรียน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและส่งเสริม
การเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแต่งกายเลียนแบบ
ตัวละครจากในเกมหรือการ์ตูน
การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ การแสดงละครสั้น
รวมถึงการเล่นดนตรีสากล ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ
ได้สร้างความสนุกสนาน สอดแทรกสาระความรู้
และเป็นเวทีเพื่อแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์
และการทำงานเป็นทีมสำหรับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนลินทิพย์ เวชกามา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/11 ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก
Written by WEBMASTER   
Wednesday, 16 December 2015 12:04

00001
       โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนลินทิพย์  เวชกามา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/11 ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
เผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการ Thailand Go Green ภายใต้กรอบแนวคิด “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง”
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 15 December 2015 16:53

anigif-gogreen   
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมขอเผยแพร่ผลการดำเนิน โครงการ Thailand Go Green ภายใต้กรอบแนวคิด “ฉลาดกิน  ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทนแปลงขยะเป็นทอง”ของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยมีครูแกนนำ คือ ครูประหยัด ปันแปง ครูวันเพ็ญ  พวงมะลิ  ครูสุรกิจ  ปัสตัน รวมไปถึงทีมงานคณะครู นักเรียนชุมนุม Chiangkham Go Green 2558 เป็นแกนนำในการทำกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ตลอดจนประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ โดยดำเนินการรณรงค์ ตั้งแต่ช่วงเดือน สิงหาคม  -  พฤศจิกายน 2558 โดยผ่านกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรม รณรงค์ขยายความรู้ “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง” ทั้งโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมและชุมชน
2.กิจกรรม พิธีกรให้ความรู้ “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง” ทั้งโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมและชุมชน

3.กิจกรรม ออกแบบถังขยะใช้ได้จริงในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแยกขยะภายในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

4.กิจกรรม นิทรรศการให้ความรู้ “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง” ณ ลานมะค่าหน้าอาคาร 5  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 

5.กิจกรรม วาดภาพจิตรกรรม (Painting) “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง” ภายในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

6.กิจกรรม เพลงรณรงค์“ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง”ภายในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม       

7.กิจกรรม ภาพยนตร์สั้น“ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง”ภายในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

8.กิจกรรม แปลงขยะเป็นพลังงานทดแทนที่ใช้จริงในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 
ค่าย นักเรียนชั้น ม.5 / 10 Gifted-Math C.K.W. ครั้งที่ 1
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 15 December 2015 09:00
anigif-kta
        กลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดค่าย นักเรียนชั้น ม.5 / 10 Gifted-Math C.K.W. ครั้งที่ 1 วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 58 สถานที่โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
 
ผลงานที่นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ (Math Genius) ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558 ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 ของประเทศ
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 24 November 2015 13:19

IMG 7348
      ชาวเชียงคำวิทยาคม โดยฝ่ายบริหารโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และนักเรียนที่เข้าร่วมสอบในโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ (Math Genius) ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558 ของบริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Center one Education Co.,LTD.)  และน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนเชียงคำวิทยาคม  สอบได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 ของประเทศ คือ นายโสภณ  วงศ์ใหญ่ ชั้นม.4/10  อีกทั้งนักเรียนในระดับอื่น ๆ ยังได้คะแนนอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด ดังรายชื่อ ที่แนบมานี้ ขอแสดงความยินกับทุกคน


ระดับจังหวัด

       ด.ญ.รวงข้าว  ถุงออน       ระดับชั้นม.1 อันดับที่ 1 ระดับ จังหวัด 

 

       ด.ช.ธีรพงศ์  ภาพสุรินทร์  ระดับชั้นม.2 อันดับที่ 1 ระดับ จังหวัด 

 

       ด.ช.สิรดนัย  อินทร์มะณี   ระดับชั้นม.2 อันดับที่ 1 ระดับ จังหวัด 

 

       ด.ญ.มณฑิตา ใจกว้าง      ระดับชั้นม.3 อันดับที่ 1 ระดับ จังหวัด 

 

      น.ส.มณฑิรา  โกวาฤทธิ์     ระดับชั้นม.4 อันดับที่ 1 ระดับ จังหวัด

 

      นายเจษฎา  ใจกว้าง          ระดับชั้นม.5 อันดับที่ 1 ระดับ จังหวัด

 

      นายวิชาฤทธิ์  จันทร์อุดม    ระดับชั้นม.6 อันดับที่ 1 ระดับ จังหวัด
 
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมยินดีต้อนรับคุณครู สุวิมล ฟูคำ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
Written by WEBMASTER   
Monday, 16 November 2015 14:59

  anigif-suwimol
            โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นำโดยฝ่ายบริหาร ผอ.พิเชษฐ์  สมฤทธิ์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคุณครูสุวิมล  ฟูคำ ในโอกาสที่ย้ายมาช่วยราชการที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โดยผอ.ณัฐรัชต์  ใหญ่ผา พร้อมคณะครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ได้นำคณะเดินทางมาส่งคุณครูสุวิมล ฟูคำ พร้อมด้วย ผอ.จรัล แก้วเป็ง ผอ.โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม และนายทินกร พุทธรักษาจริยา รองผอ.โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

 
รางวัลครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และคุณธรรม จริยธรรม
Written by WEBMASTER   
Thursday, 12 November 2015 15:40

     anigif-kul58
  
       ครูกุลวดี ตาจันทร์อินทร์  รางวัลครูดีเด่นด้านการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และวันอัฐมีบูชา ณ ศูนย์จริยศึกษา กรมการศาสนา มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

       นางสาวกนกกาญจน์  วงศ์ใหญ่  รางวัลนักเรียนมีความประพฤติดี มีผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม  วันวิสาขบูชารำลีก โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระชินวงศ์สภา  วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร  กรุงเทพมหานคร   วันที่ ๑๘มิถุนายน  ๒๕๕๘

        การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ และตอบปัญหาแฟนพันธุ์พุทธประวัติในการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558  ผลกการแข่งขัน นายวิชาฤทธิ์  จันทร์อุดม  ชนะเลิศที่ ๑ ทั้ง ๒ รายการ  รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐บาท 

        การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับ ม.ต้น งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือก ชนะเลิศที่ ๑ ระดับจังหวัด และระดับภาคคณะสงฆ์ที่ ๖ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ   ในวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๘  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 คน ได้รับโล่รางวัลชมเชย  ผู้ฝึกสอนและควบคุม ๑ นางกุลวดี  ตาจันทร์อินทร์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ๒ นางศิริกาญจนา  ไกรอ่ำ    ตำแหน่งครู  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 10 November 2015 09:43

  anigif-healthy58
             โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน เพราะการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิต การเรียน การทำงาน  ดังนั้น กลุ่มงานอำนวยการ โดย รองผอ.เกรียงศักดิ์ ยอดสาร จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนมีกิจกรรม คือ การเต้นแอโรบิค นำโดยคุณครูเจนจิรา  เดชวงศ์ษาและนักเรียนทีมแอโรบิค   เริ่มตั้งแต่ เวลา 16.30 น. ที่ใต้ถุน อาคาร 1  ซึ่งได้ทำพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2558 จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีกันถ้วนหน้า 

 
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ศึกษาดูงาน ห้องเรียนดิจิตอลและระบบบริหารโดยใช้ ICT
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 10 November 2015 09:21
anigif-4dict
           คณะครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ได้มาศึกษาดูงาน ห้องเรียนดิจิตอล  4D และระบบบริหารโดยใช้ ICT ของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ  นางธิดา เสมอใจ และคณะครู จำนวน 33 คน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 -14.00 น.  ฝ่ายบริหารได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความยินดียิ่ง โดยมีครูประสิทธิ์ บุญประเสริฐ หัวหน้างานห้องภาพยนตร์ 4D และ ครูศิริขวัญ วงศ์ชุมพันธ์ ครูรุ่งทิพย์ ขันธวงค์ นำเสนองานICT ของโรงเรียน  
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC กับนิสิตดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยบูรพา
Written by WEBMASTER   
Thursday, 05 November 2015 14:23

        anigif-eclip031158
          เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน 2558  คณะอาจารย์ นิสิตดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นิสิตดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา นำโดย ท่าน ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร  อ.ดร.อุมาพร หล่อสมฤดี ได้นำคณะนิสิตเข้าศึกษาดูงาน Professional Learning Community (PLC) ของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีท่าน ผอ.พิเชษฐ์  สมฤทธิ์ และรองผอ.พิทักษ์ ศรชัย ให้การต้อนรับ  ครูรุ่งทิพย์  ขันธวงค์และครูกษิรา ศศิภาศุภสิน เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมกับคณะครูในโครงการ E-CLIP คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุม Golden Pagoda Hall

 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้อำนวยการโรงเรียน

boss59-2.jpg

ประธานนักเรียน CKW

60headst-2.jpg

ICT CKW LINK

dlit2
gappsgoogleappslogo22
plc-geg22
ulib-ckw
is59
mak2

stcareicการเงน3

e-moneyckw

ภาพกิจกรรมบน Facebook