ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1174
mod_vvisit_counterYesterday1250
mod_vvisit_counterThis week1174
mod_vvisit_counterLast week11180
mod_vvisit_counterThis month19291
mod_vvisit_counterLast month40907
mod_vvisit_counterAll days2390493

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
เผยแพร่นวัตกรรม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Written by WEBMASTER   
Wednesday, 30 August 2017 00:00

 

 rt
      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โดยครู รัตนพรรณ วังดี 
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ตัวอย่างนวัตกรรม คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่างสื่อnew222
 
รางวัลชนะเลิศ TO BE NUMRER ONE TEEN DANCERCISE และตัวแทน IDOL
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 22 August 2017 15:51

S  5595202
     
      โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ TO BE NUMRER ONE TEEN DANCERCISE และตัวแทน  IDOL อีก 2 คน ได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค ณ  จ.เชียงใหม่

โดยมีครูเจนจิรา เดชวงศ์ษา และครูศุภเมธา ธาดาชลวัฒน์ และครูกานต์สินี ณ น่าน เป็นผู้ควบคุมดูแล

 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
Written by WEBMASTER   
Friday, 10 August 2012 13:13

 ani-mother60
    เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ 
สมเด็จพ
ระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมนำโดย
ฝ่ายบริหาร นักเรียน ครูและบุคลากรทุกฝ่ายจึงได้พร้อมใจร่วมกันร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ความจงรักภักดี
และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ดูภาพกิจกรรม

 
โครงงานศึกษาประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
Written by WEBMASTER   
Wednesday, 19 July 2017 14:26

IMG20170708060745
ครูฤชุตา  จันต๊ะคาด นำนักเรียนที่เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ส23103 ศึกษาประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ความเป็นมาของพระธาตุดอยคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาสู่ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  โดย สมาชิกกลุ่ม Armando CKW. มีสมาชิกกลุ่ม ดังนี้ 

  เด็กชายอธิวัชร์         บริบูรณ์ทรัพย์    เด็กชายอานันท์        กล่อมดี                    

  เด็กชายพีรพงศ์         ศรีคำ    เด็กชายธนกฤต        วงศ์ใหญ่                 

  เด็กหญิงณัฐณิชา      ชุมภู   เด็กหญิงเบญจาศ      ปัญจะจอม             

  นางสาวสุจิรา           ขันทะวงค์    นางสาวอลีนา          เกตุเอี่ยม               

  การสืบค้นประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเกิดความตระหนัก ภาคภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของนักเรียน   

โครงงานกิจกรรมประวัติศาสตร์new222  ภาพกิจกรรม new222

 
เอกสารอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 5 กลุ่มสาระฯ
Written by tassana   
Wednesday, 12 July 2017 13:34

เอกสารอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายละเอียดดังนี้

การสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ>>

การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ>>

หน่วยที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนำ>>

หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด>>

คู่มือการพัฒนาวิทยากรแกนนำฯ>>

คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนำ>>

ใบงาน>>

 
คณะสภานักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
Written by ครูศนิศา ศรีสว่าง   
Wednesday, 12 July 2017 08:16

20170705 083240-1
วันที่5 กรกฎาคม 2560 ท่านรองผู้อำนวยสุรเชษฐ์ สร้อยสวิง นำคณะสภานักเรียนโรงเรียนเชี
ยงคำวิทยาคม จำนวน 34 คน พร้อมคณะครูที่ปรึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เพื่อศึกษาการดำเนินงานสภานักเรียนสู่โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  ดูภาพเพิ่มเติมnew222

 
เผยแพร่บทคัดย่อ ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (อ23101)
Written by WEBMASTER   
Friday, 30 June 2017 00:00

 

Untitled-1
คลิ๊กเพื่ออ่านบทคัดย่อ new222 

 
ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง 'ธรรม '
Written by WEBMASTER   
Friday, 30 June 2017 10:08

S  22945812
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูทีมภาพยนต์สั้นโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดภาพยนตร์สั้นเรื่อง 'ธรรม ' ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี จังหวัดพะเยา กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพต้นกล้าวัฒนธรรม ประเภท มัธยมศึกษา
เข้ารับมอบรางวัลจากนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 

1.นายศุภกิจ. น่าชม   2. นางสาวจิรนันท์. หมอยา
3.นางสาวพิชญา แดงมณี  4. นางสาวพัชลาวดี กรงจักร์
5.นายศุภกฤต ศุภภิญโญ  
ครูผู้ควบคุม นายวุฒิชัย. ยาวิไชย นางศนิสา ศรีสว่าง.

 
โครงการการแข่งขันฟุตบอล “ เชียงคำคัพ ครั้งที่ 1
Written by WEBMASTER   
Friday, 30 June 2017 09:58

123765899
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการออกกำลังกาย
และสุขภาพที่ดีของนักเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอล
ฟุตซอล ควบคู่ไปกับการสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่ง
 จึงได้จัดโครงการการแข่งขันฟุตบอล   
“ เชียงคำคัพ  ครั้งที่  1 ”  ขึ้นเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน ได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านฟุตบอล
และได้ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดีถ้วนหน้า  
จำนวนทีมแข่งขัน 

1.ฟุตบอลรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   จำนวน  6  ทีม

2.ฟุตบอลรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     จำนวน  8  ทีม

3.ฟุตบอลรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน  10  ทีม

4.ฟุตบอลรุ่นรวมหญิง   จำนวน  4  ทีม

โปรแกรมการแข่งขันnew222

 

 
เผยแพร่บทคัดย่อ การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (English Reading Skill Exercises) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รายวิชา การอ่านภาษาอังกฤษ 5 (อ23207)
Written by WEBMASTER   
Friday, 16 June 2017 00:00

 

บทคดยอ2
คลิ๊กเพื่ออ่านบทคัดย่อ
new222 

 
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 16 June 2015 10:03
 ไหวคร60

            โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุม Golden Pagoda Hall โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยผู้อำนวยการพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกท่าน และยังมีการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรคนดีศรีเชียงคำ

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพ new222

 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้อำนวยการโรงเรียน

mana1.jpg

ประธานนักเรียน CKW

62st.jpg

ICT CKW LINK

dlit2
gappsgoogleappslogo22
plc-geg22
ulib-ckw
is59
mak2

stcare


icการเงน3

e-moneyckw

ภาพกิจกรรมบน Facebook