ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1965
mod_vvisit_counterYesterday1643
mod_vvisit_counterThis week1965
mod_vvisit_counterLast week9274
mod_vvisit_counterThis month55172
mod_vvisit_counterLast month44670
mod_vvisit_counterAll days2832784

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประเภทขับซอ ระดับภาคเหนือ
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 12 June 2018 08:23

35050232 2004643296277603 8001932145880727552 n
     
       วงเอื้องคำล้านนา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำนวยการโดย ผอ.มานะ พิริยพัฒนา ควบคุมวงโดย นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ นายปริญญา พวงมะลิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทขับซอโดยนายเอกพันธ์ สุวรรณโน  ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอั
นดับ ๑ จากการประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประเภทขับซอ ระดับภาคเหนือ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Professional Learning Community (PLC) สำหรับครูผู้สอนการศึกษาค้นคว้าอิสสระ (Independent Study : IS )
Written by WEBMASTER   
Monday, 11 June 2018 08:25

1528611268707 
นายมานะ  พิริยพัฒนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เป็นประธานพิธีปิดและให้ความรู้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  Professional Learning Community (PLC)  โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครูผู้สอนการศึกษาค้นคว้าอิสสระ (Independent Study : IS )  ม. 2  และ ม. 4วันอาทิตย์  ที่  10  มิถุนายน  2561 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูมีความรู้ PLC และนำมาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสสระ (Independent Study : IS )  

2.เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจำ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง

3. เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และสามารถนำไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ในทุกระดับ

4. เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร

5.เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

ชมภาพกิจกรรม

 
ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา
Written by WEBMASTER   
Thursday, 07 June 2018 10:35

1528271597606
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือในการรณรงค์ป้องการการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ซึ่งในวันนี้ทางสถานีตำรวจภูธรเชียงคำได้เข้ามารณรงค์ขอความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งบั่นทอนและทำลายอนาคตทางการศึกษาของนักเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม  ชมภาพเพิ่มเติ

 
เผยแพร่นวัตกรรม แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Written by WEBMASTER   
Thursday, 21 June 2018 00:00

 

ปก.หนา 
       แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
ชุดที่ 1 รูปเรขาคณิตสามมิติ : ปริซึม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยนางอรพินท์  ยี่สิบแสน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ตัวอย่างนวัตกรรม คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่างnew222
 
ประกาศรายผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Written by duidui   
Thursday, 17 May 2018 00:00

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 **********************************************

  

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านผลประกาศ

 
แจ้งรหัสนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2561
Written by duidui   
Tuesday, 17 April 2018 00:00

 

 แจ้งรหัสนักเรียนปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

 **********************************************

  

คลิกเพื่อดูรหัสนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

คลิกเพื่อดูรหัสนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

 
Written by tassana   
Tuesday, 17 April 2018 13:03

ประกาศโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ตามที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้ดำเนินการสรรหาผู้ประกอบการศูนย์อาหารระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ดังเอกสารแนบ>>>

 
Written by tassana   
Tuesday, 03 April 2018 11:23

คัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2563

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ปีการศึกษา 2561-2563 ผู้ที่สนใจติดต่อตามประกาศโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับ ตามเอกสารดังแนบ

ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ประกอบการศูนย์อาหาร

ข้อกำหนดในการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินกิจการผู้ประกอบการในศูนย์อาหาร

 
ตารางสอบของนักเรียน ม.1และม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 27 March 2018 14:39

ตารางสอบของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป 
IMG 4728

IMG 4727

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
Written by duidui   
Thursday, 15 March 2018 00:00

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประเภทหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

 **********************************************

 คลิกเพื่อดูรายชื่อ ม. ๑ ประเภท Smart English Program (SEP)

 

คลิกเพื่อดูรายชื่อ ม. ๑ ประเภทห้องเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

   

คลิกเพื่อดูรายชื่อ ม. 4 ประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ

 

พิมพ์ใบชำระเงินบำรุงการศึกษา(เลือกตามประเภทห้องเรียนด้านล่างนี้)

1.สำหรับนักเรียนชาย-Smart English 2.สำหรับนักเรียนหญิง-Smart English

3.สำหรับนักเรียนชาย-วิทย์-คณิตฯ 4.สำหรับนักเรียนหญิง-วิทย์-คณิตฯ

5.สำหรับนักเรียนชาย-ปกติ 6.สำหรับนักเรียนหญิง-ปกติ

 
วันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2560
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 06 March 2018 11:50

IMG 7294-1
วามยินดีในวันแห่งความสำเร็จของนักเรียนชั้นม.3และม.6 จัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2561 นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมหน้าสมกับที่มุ่งมั้นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขอให้นักเรียนทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญและทำแต่สิ่งดีๆ เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ชมภาพคลิ๊กที่นี้

 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้อำนวยการโรงเรียน

mana1.jpg

ประธานนักเรียน CKW

62st.jpg

ICT CKW LINK

dlit2

e-moneyckw


ulib-ckw
is59
mak2

icการเงน3gappsgoogleappslogo22
plc-geg22

ภาพกิจกรรมบน Facebook