ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday729
mod_vvisit_counterYesterday1237
mod_vvisit_counterThis week9924
mod_vvisit_counterLast week6222
mod_vvisit_counterThis month29496
mod_vvisit_counterLast month34348
mod_vvisit_counterAll days1990916

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนม.6
Written by WEBMASTER   
Thursday, 21 January 2016 15:46

quota2016

     โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรีียนระดับชั้นม.6 ปีการศึกษา 2558 นี้ ที่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ตามคณะที่คาดหวังไว้  โดยในปีนี้ นักเรียนสามารถสอบติดคณะแพทย์ศาสตร์ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)ได้ 1 คน คือ นายวิชาฤทธิ์ จันทร์อุดม  และคณะแพทย์ศาสตร์ ม.พะเยา จำนวน 3 คน คือ นายอดุลวิทย์  ทัศนิยม นายวิชาฤทธิ์ จันทร์อุดม  นายพัทธดนย์  แสงโฮง และคณะอื่น ๆ อีกมากมาย และทางโรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่พลาดหวังในครั้งนี้ ขอให้พยายามและมุ่งมั่นต่อไปนะคะ  ติดตามข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี้ new icon

 
ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทย์ การเขียนโปรแกรม Android และ App Inventor ม.2/11และ3/11 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
Written by WEBMASTER   
Wednesday, 20 January 2016 09:33

       โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดโครงการค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2559  เรื่อง การเขียนโปรแกรม Android และ App Inventor  ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รวมทั้งทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย   นักเรียนได้รับทั้งความรู้และสนุกสนานกับการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้  โดยในครั้งนี้คณะครูงานคอมพิวเตอร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี 

 
กิจกรรม ผ่านทักษะกระบวนการ ในหัวข้อ " สร้างความเข้มแข็งจากภายใน สร้างสายใยในครอบครัว"
Written by WEBMASTER   
Wednesday, 20 January 2016 09:06

          ครูอัมพิกา     ไกรอ่ำ  และครูสุอัญญชัญ   ชัยชนะ  ได้จัดกิจกรรม ผ่านทักษะกระบวนการ ในหัวข้อ " สร้างความเข้มแข็งจากภายใน  สร้างสายใยในครอบครัว"  ในวันที่ 16  มกราคม  2559 มีนักเรียนระดับชั้นมัธศึกษาปีที่  5  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  34   คน  ผู้เข้าร่วมกืิจกรรมจะได้เรียนรู้วิธีการดูแลตนเองภายใจจิตใจ เมื่อมีสิ่งมากระทบ การเข้าใจผู้อื่น เข้าใจผู้ที่เห็นต่างจากตนเอง  โดยผ่านกระบวนการ ทั้งการแสดงบทบาทสมมุตติ    การแลกเปลี่ยเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์  การวาดภาพ  ให้เข้าใจในแก่นแท้ของชีวิต  ขอขอบคุณผู้อำนวยการ พิเชษฐ์  สมฤทธิ์  รองผู้อำนวยการ สุรเชษฐ์     สร้อยสวิง  และครูณัฐธยาน์  ภูษณะวิวัฒน์  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ที่ให้การสนับสนุน  
 
16 มกราคม : วันครู 2559
Written by WEBMASTER   
Monday, 18 January 2016 11:46

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมร่วมกับอำเภอเชียงคำ
จัดกิจกรรมวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณของครู โดยมีพิธีทางศาสนา
การมอบเกียรติบัตร รางวัลสำหรับครูที่มีผลงานดีเด่น รางวัลหนึ่งแสนครูดี
 

ภาพวันครู2559 new icon

 
การประเมินโครงงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชนอัศวิน มอก. และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2558
Written by WEBMASTER   
Monday, 18 January 2016 11:26

mak
      สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ. ) กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานได้กำหนดการตรวจประเมินโครงงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชนอัศวิน มอก. และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ในการนี้โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้เสนอผลการดำเนินงาน โครงงานแดง-ขาว ฉลาดคิด จิตแจ่มใส ห่วงใย ใส่ใจใช้มาตรฐาน มอก. โดยทีมอัศวิน TISI king knight C.K.W นางสาวพัชรี  พุทธรุณ  ,นางสาวปานนิตรา  เขื่อนแก้ว , นางสาวมณฑิรา  หอมนาน นายวัชรเกียรติ  อินทวงค์  และ นางสาวปราณปรียา  กลิ่นหอม  ครูที่ปรึกษาครูฤชุตา จันต๊ะคาด ในการนี้โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติมและภาพการประเมินทั้งหมดที่เว็บ
 https://sites.google.com/a/chiangkham.ac.th/07062512/

 
การดำเนินโครงการการศึกษาทางไกลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
Written by duidui   
Thursday, 14 January 2016 11:48

             

          ในวันที่ 12 มกราคม 2559 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กรมวังผู้ใหญ่ และทีมงาน DLIT ของ สพฐ. เข้ามาดำเนินโครงการการศึกษาทางไกลในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สพม.36 จังหวัดเชียงราย โดยมีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36, สพป.พะเยา, สพป.เชียงราย, โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยง และในวันที่ 13 มกราคม 2559 มาเยี่ยมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  เพื่อเยี่ยมชมตรวจสอบความพร้อมด้าน Hardware Softeware และ Peopleware ด้วยความพร้อมของวัดหย่วนวิทยา จะเลือกใช้ DLIT เป็นหลัก และใช้ DLTV เป็นตัวเสริม โดยมีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเป็นพี่เลี้ยง ในการช่วยวางแผนด้านหลักสูตรและแผนการสอนร่วมกัน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน

 

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 จำนวน 13 คน กิจกรรมจิตอาสาที่ บ้านนาหลังคาแดง อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 12 January 2016 15:21

     anigif-ampika
            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 จำนวน 13  คน ได้เดินทางพร้อมกับครูอัมพิกา ไกรอ่ำ  เพื่อไปทำกิจกรรมจิตอาสาที่ บ้านนาหลังคาแดง ซึ่งเป้นศุนย์การเรียนรู้ เรื่องการเกษตรผสมผสาน และเกษตร ทฤษฎีใหม่ ที่อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย ศูนย์ดังกล่าวเป็นสถานที่มีชื่
อเสียงมีผู้คนมาเยี่ยมชมตลอดเวลา ทั้งในและต่างประเทศทั่วทุกภาคของประเทศไทย ป้ายชื่อพืชผัก ผลไม้ในสวนได้ชำรุดเสียหาย ดังนั้นลุงแปลก  เดชะบุญ  เจ้าของศูนย์จึงขอความความร่วมมือจากนักเรียนที่สนใจทำกิจกรรม เขียนป้ายชื่อต้นไม้ ผักผลไม้ เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมได้รับทราบ กลุ่มนักเรียนดังกล่าวได้ร่วมกันทำกิจกรรม ได้ป้ายชื่อจำนวน ร้อยกว่าอัน ก่อนกลับลุงแปลก ฝากมาบอกท่านผู้อำนวยการว่า ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านผอ. พิเชษฐ์   สมฤทธิ์ เป็นอย่างมาก ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น

 
เด็กชายสุรพิชญ์ หอมนาน นักเรียนชั้นม2/11ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ เรื่อง การหาอายุและระยะห่าง ของกระจุกดาว เปิด โดยใช้แผนภาพ HR ณ.ประเทศญี่ปุ่น
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 12 January 2016 15:04

 anigif-star59    
        ผู้อำนวยการพิเชษฐ์ สมฤทธิ์และรองผู้อำนวยการพิทั
กษ์ ศรชัย ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมในโอกาสที่เด็กชายสุรพิชญ์ หอมนาน นักเรียนชั้นม2/11ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ เรื่อง การหาอายุและระยะห่าง ของกระจุกดาว เปิด โดยใช้แผนภาพ HR ณ.ประเทศญี่ปุ่น โดยมีครูศักดิ์ดาวุฒิเมืองก้อนเป็นครูที่ปรึกษา ซึ่งนับว่า เป็นปีที่ 3 ที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมนำเสนองานดาราศาสตร์ระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น 

 
ประกาศผลครูเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558
Written by duidui   
Monday, 11 January 2016 21:44

 

 

ประกาศกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา กลุ่มย่อยที่ 6

เรื่อง ผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ

 

คลิกเพื่อดูประกาศผล

 

satapana58

 
โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว ประจำปี 2558 และเป็นโรงเรียนนำร่องเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
Written by WEBMASTER   
Monday, 04 January 2016 19:05

anigif-electirc58-1
      
        ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว ประจำปี  2558 
และเป็นโรงเรียนนำร่องเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  โดยมีท่านผอ.พิเชษฐ์ สมฤทธิ์  รองผอ.ทรงพล ทรงจำ  หัวหน้าโครงการ ครูประสิทธิ์  บุยประเสริฐ และครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตร ในวันที่ 9 ธันวาคม  2558   ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้อำนวยการโรงเรียน

boss59-2.jpg

ประธานนักเรียน CKW

60headst-2.jpg

ICT CKW LINK

dlit2
gappsgoogleappslogo22
plc-geg22
ulib-ckw
is59
mak2

stcare


 

 

 


icการเงน3

e-moneyckw

ภาพกิจกรรมบน Facebook