ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday129
mod_vvisit_counterYesterday373
mod_vvisit_counterThis week2255
mod_vvisit_counterLast week5221
mod_vvisit_counterThis month11737
mod_vvisit_counterLast month20024
mod_vvisit_counterAll days2129647

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดดิจิตอล
Written by ธุรการ   
Tuesday, 08 November 2016 16:12

ด้วยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดดิจิตอล รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
Written by WEBMASTER   

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559IMG 5871

 
นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 27 September 2016 15:30

anigif-eng59
นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (
English Debate) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน และครูได้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะกระบวนการคิดผ่านการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ และเพื่อให้นักเรียนและครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศสามารถบูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการเป็นพลเมืองโลกสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

  1. นายธีรวิทย์ คำยั่งยืน ชั้น ม.5/2

  2. นางสาวพัชรี พุทธรุณ ชั้น ม.5/3

  3. นายพีรภพ แก้วคำปา ชั้น ม.4/11

  4. นายรัชชนนท์ สะโมสูงเนิน ชั้น ม.4/10

ครูผู้ควบคุมและฝึกสอน

  1. นางปฏิธาณ ตันบูรณา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

  2. นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

  3. Miis Katherine Anne Star ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

 

 
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ใน “การประกวดภาพยนตร์สั้น” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Written by WEBMASTER   
Tuesday, 27 September 2016 15:25

FB IMG 1474364741860
 
นักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ใน “การประกวดภาพยนตร์สั้น” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้หัวข้อ “
Stronger Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน” จากโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 8 ประจำปีพุทธศักราช 2559 การประกวดแนวความคิดในเชิงศิลปะผ่านการวาดภาพและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นักเรียนเจ้าของผลงานคือ

1.นางสาวบุณฑิริก  บุตรสิงห์              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

2.นางสาวชนิกานต์  อรรถารส             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

3.นางสาวชลลดา  กลิ่นหอม               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

4.นายพันโชค  ปวงคำ                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11

5.นายศุภกฤต  ศุภศิริภิญโญ               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10        

 ครูที่ปรึกษาคือ นางศนิสา  ศรีสว่างและนายวุฒิชัย  ยาวิไชย

นักเรียนได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท ซึ่งผลงานภาพยนตร์สั้นเป็นผลงานจากกลุ่มนักเรียน CKW Shortfirm ของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

 
แจ้งหยุดเรียน
Written by ธุรการ   
Tuesday, 27 September 2016 08:14

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

เรื่อง แจ้งหยุดเรียน

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หยุดการเรียนการสอน วันที่ 29-30 กันยายน 2559 เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รายละเอียดดังแนบ

 
โครงการฝึกทักษะอบรมอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Written by WEBMASTER   
Saturday, 24 September 2016 15:56

IMG 1878-12
        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะและสร้างอาชีพ
” ให้กับนักเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพและการบริการ เช่น เทคนิคการพับผ้าบนโต๊ะอาหาร  เทคนิคการให้บริการ   การทำขนมไทยและเครื่องดื่มสมุนไพร  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะการประกอบอาชีพ จัดในวันที่ 24 กันยายน 2559 โดยมีวิทยากร คือ คุณครูนิวัต สมุทร์เขต ผุ้มีประสบการณ์ในการทำงานโรงแรมมากว่า 10  ปี และคุณครูศิริรัตน์ จองพินิจสถิต ครูคหกรรมของโรงเรียน โดยประธานในพิธีเปิดคือ รองผู้อำนวยการพิทักษ์ ศรชัย และท่านผู้อำนวยการพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ได้มาให้กำลังใจเด็กๆ ระหว่างทำกิจกรรมด้วย และขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกท่านที่ช่วยกันจัดโครงการในครั้งนี้ คลิ๊กดูภาพการอบรมnew222

 
แจ้งมาเรียนชดเชย
Written by ธุรการ   
Thursday, 08 September 2016 10:40

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

แจ้งให้นักเรียนทุกระดับชั้นมาเรียนชดเชย ในวันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
งดการเรียนชดเชย
Written by ธุรการ   
Friday, 02 September 2016 11:09

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
     ตามที่โรงเรียนได้กำหนดให้มีการชดเชยเวลาเรียน ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ เนื่องจากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ได้จัดอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ จำนวน ๔๐ คน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจึงมีความจำเป็นต้องงดการสอนชดเชยในวันดังกล่าว เอกสารแนบ

 
รับมอบรถตู้จากผู้จัดการศูนย์อาหาร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
Written by WEBMASTER   
Thursday, 01 September 2016 10:52

carIMG 4763
 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2559 ที่ผ่านมา คุณสาร ศรีสมบัติ ผู้จัดการศูนย์อาหารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้บริจาครถตู้ มูลค่า 1,411,000 บาท ให้กับโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

 

 
วิธีการลงแอพลิเคชัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Studentcare Solution
Written by WEBMASTER   
Thursday, 01 September 2016 09:23
      ขอแจ้งประชาสัมพันธ์วิธีการลงแอพลิเคชัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Studentcare Solution ของระบบรายงานผลการมาเรียนของ ลงในโทรศัพท์มือถือ ในระบบปฏิบัติการ android 
และในระบบปฏิบัติการ IOS และวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ(หากต้องการดูภาพขนาดใหญ่ให้คลิ๊กขวาที่รูปแล้วเลือกเมนู Open image in new tab)
Add Line A4Android Dowload App. SM
IOS Dowload App. SMขนตอนการลงทะเบยน SM
โมดล Student Care
 
เผยแพร่นวัตกรรม แบบฝึกทักษะการโหม่งลูกฟุตซอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Written by WEBMASTER   
Monday, 22 August 2016 00:00

 

 ปก
        เผยแพร่นวัตกรรม แบบฝึกทักษะการโหม่งลูกฟุตซอล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  
จัดทำโดยคุณครูอรรถพล  ศรีสงคราม ดู
ตัวอย่างนวัตกรรม
new222
 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้อำนวยการโรงเรียน

mana1.jpg

ประธานนักเรียน CKW

pt61.jpg

ICT CKW LINK

dlit2
gappsgoogleappslogo22
plc-geg22
ulib-ckw
is59
mak2

stcare


icการเงน3

e-moneyckw

ภาพกิจกรรมบน Facebook