ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday682
mod_vvisit_counterYesterday1130
mod_vvisit_counterThis week4683
mod_vvisit_counterLast week6132
mod_vvisit_counterThis month29635
mod_vvisit_counterLast month19502
mod_vvisit_counterAll days1646144

QR Code

www.chiangkham.ac.th/webck
ขอแสดงความยินดีกับครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นและครูคณิตศาสตร์ดีเด่น
Written by WEBMASTER   
Monday, 24 August 2015 10:17
 fonnom
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับ คุณครูอชิรญา ป้อเฮือน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีวิทยาศาสตร์ดีเด่นและคุณครูน้ำค้าง แสงศรีจันทร์ 
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีคณิตศาสตร์ดีเด่น 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558  
ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดี มา ณ ที่นี้
 
การแข่งขัน A-MATH สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Written by duidui   
Sunday, 23 August 2015 13:37

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เนื่องในกิจกรรม งานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2558

ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
   ด.ช.ชานนท์  สุภาพิพัฒน์ ม.2/10
  ด.ช. สิรภพ  แก้วทอง ม.2/11

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
  นางสาวนลินทิพย์  เวชกามา ม.5/11
  นายโสภณ.  วงศ์ใหญ่  ม. 4/10

 
โครงการห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ (EIS) ครั้งทีี่ 1/ 2558
Written by WEBMASTER   
Monday, 10 August 2015 11:01

 anigif-eis58
          โครงการห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ (EIS) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
ค่
ายภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน EIS
 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนห้องเรียน EIS ระดับ ม. 1/8 และ ม. 2/8 จำนวน  57 คน
 ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558 ณ สมาคม  YMCA อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักเรี
ยนได้มีโอกาสพัฒนาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน

 
โครงการ“วิถีพุทธ วิถีธรรม” กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
Written by ครูศนิศา ศรีสว่าง   
Friday, 07 August 2015 11:24
anigif-budhaweek
        กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการ“วิถีพุทธ วิถีธรรม”
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา”
ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้นำความรู้จากการเรียนพระพุทธศาสนามาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
เห็นคุณค่าและความสำคัญของการนำหลักธรรม คำสอน ตลอดจนพิธีกรรมต่างๆ
มาเป็นเครื่องมือนำทางให้ชีวิตมีความสงบสุข  ทำความดี ละเว้นความชั่ว
และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญดังนี้  การทำบุญตักบาตร ,
การแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ,การประกวดร้องเพลงคุณธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ,การประกวดวาดภาพพุทธศิลป์ ,การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา ,การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ,การประกวดมารยาทไทย ,การชมภาพยนตร์ พุทธประวัติและหลักธรรมพระพุทธศาสนา และการฟังเทศนาธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครู บุคลากรและนักเรียนเป็นอย่างดี
 
กิจกรรมวันแห่งการออม ประจำ 2558 โดยธนาคารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน
Written by ครูศนิศา ศรีสว่าง   
Friday, 07 August 2015 11:12
 anigif-savemoneyday

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันแห่งการออม ประจำ 2558
โดยธนาคารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ซึ่งได้ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการออมเงิน เพื่อใช้จ่ายในอนาคต ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในงานได้จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนที่ร่วมออมเงินและเปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียน ทั้งนี้ทางธนาคารออมสิน สาขาเชียงคำ ได้จัดหน่วยบริการทำบัตร ATM ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี “ออมเงินวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า”
มาออมเงินกันนะคะ

 
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
Written by duidui   
Thursday, 18 June 2015 15:38

 

ยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 - 10 สิงหาคม 2558

กำหนดเปิดซองราคา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
คู่มือประชาชน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
Written by duidui   
Tuesday, 21 July 2015 09:47

 

 
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2558
Written by WEBMASTER   
Thursday, 16 July 2015 14:39
 13995902847048

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2558

จัดกิจกรรมโดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรมnew222     เกณฑ์การแข่งขันnew222

 
เผยแพร่บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
Written by WEBMASTER   
Thursday, 16 July 2015 06:00
tai-58
คลิ๊กเพื่ออ่านบทคัดย่อnew222

 

 
การแข่งขันกีฬาสี CKW GAME 2558
Written by duidui   
Friday, 10 July 2015 15:44

 

 

เข้าสู่เว็บไซต์การแข่งขันกีฬา

 
กิจกรรมเวทีเยาวชน ต่อต้านยาเสพติด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”
Written by ครูศนิศา ศรีสว่าง   
Friday, 03 July 2015 14:40
 anigif-antidrugs58

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมโดยกลุ่มงานกิจการนักเรียน ร่วมกับงานสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมเวทีเยาวชน ต่อต้านยาเสพติด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” วัยรุ่นยุคใหม่เป็นหนึ่งได้โดยไม่เพิ่งยาเสพติด โดยจัดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในทางที่สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีกิจกรรมการประกวดห้องเรียนต้นแบบด้านความสะอาดภายใต้โรงการห้องเรียนสีขาว การประกวดวงดนตรี การประกวดป้ายนิเทศในหัวข้อ “คิดดีทำดี ต่อต้านยาเสพติด” การกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นำโดยผู้อำนวยการพิเชษฐ์  สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และยังได้รับเกียรติจากท่านนพฤทธิ์  ศิริโกศล นายอำเภอเชียงคำมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการกิจกรรมของนักเรียน

 
ข่าวทั้งหมด...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้อำนวยการโรงเรียน

boss59-2.jpg

สถิตินักเรียนประจำวัน

ICT CKW LINK

dlit2
gappsgoogleappslogo22
plc-geg22
is59


mak2

ภาพกิจกรรมบน Facebook