ระบบ @CKW-WiFi

ITA-CKW

ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday453
mod_vvisit_counterYesterday997
mod_vvisit_counterThis week1450
mod_vvisit_counterLast week11572
mod_vvisit_counterThis month31544
mod_vvisit_counterLast month47738
mod_vvisit_counterAll days4674548

QR Code

    

         โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เริ่มก่อ ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2503 โดยมีศึกษาธิการอำเภอเชียงคำ นายชุม ธรรมสิทธิ์ ได้ทำเรื่องขออนุมัติการก่อตั้งโรงเรียนมัธยม
(ในสมัยนั้นเรียกว่าโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษา) ได้รับอนุญาต 
จัดตั้งโรงเรียนมัธยม ในวันที่ 2 มีนาคม 2503 และได้รับอนุมัติ ตั้งชื่อ”โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

จากอธิบดีกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ ที่ 6629/2503 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2503 เปิดสอนครั้งแรกระดับชั้น มัธยมปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน   เป็นแบบสหศึกษา   มีจำนวนนักเรียน 34 คน  นักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รุ่นที่ 1 เริ่มเรียนตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2503 – 2505   ในปีแรกของการเปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 โรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียนจึงต้องอาศัยชั้นเรียนด้านล่างของอาคารเรียนของโรงเรียนเชียงคำ สังกัดกองการประถมศึกษาเป็นที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว  โรงเรียนเชียงคำมีนายนคร วงศ์ใหญ่
เป็นครูใหญ่ และท่านได้มอบหมายให้ครูโรงเรียนของท่านได้ มาช่วยทำการสอนในวิชาต่างๆให้กับนักเรียนมัธยมปีที่4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2503 -2504   และในปีแรกของการเปิดทำการเรียนการสอนมัธยมปีที่4 ยังไม่มีครูใหญ่ ทางราชการจึงแต่งตั้ง
นายชุม ธรรมสิทธิ์ ศึกษาธิการอำเภอเชียงคำ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และในปี พ.ศ 2504 มีนายไฉน มูลสถาน ได้มาเป็นครูประจำการคนแรกของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เข้ารับบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูตรี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม   2504   และทำหน้าที่รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2504 จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2505 ปีการศึกษา 2505 นายไฉน มูลสถาน ได้ย้ายไปทำการสอนที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจนเกษียณอายุราชการ  

      ในวันที่ 4 มกราคม 2506 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนเชียงคำ สังกัดกองการประถมศึกษา มาตั้ง   ณ. สถานที่ปัจจุบัน เลขที่ 4 หมู่ 8 ถนนพิศาล ตำบล หย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2506 ได้มีนายเอื้อ มณีรัตน์ มาบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูใหญ่ ซึ่งเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และปี พ.ศ. 2520 วัดพะเยาและอนุมัติการก่อตั้งโรงเรียน จากกรมสามํญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิได้โอนสถานที่และอาคารเรียนของโรงเรียนเชียงคำ สังกัดกองการประถมศึกษา มารวมเป็นโรงเรียนเดียวกันกับโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม   ปัจจุบันโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม มีพื้นที่ทั้งหมด 3 แปลงคือ

   แปลงที่ 1 ที่ตั้งโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม บ้านพักครู   จำนวน 42 ไร่

   แปลงที่ 2 ที่ตั้งบ้านพักครู บ้านพักผู้อำนวยการ   จำนวน 1 ไร่ 2 งาน

   แปลงที่ 3 ที่ตั้งบ้านพักครู และสนามกีฬา จำนวน 17 ไร่ รวม 60 ไร่ 2 งาน

      ปีการศึกษา 2503 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้เปิดรับสมัคร นักเรียน รุ่นที่ 1 ที่เรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 3 (เทียบเท่า ป.7)เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 - 6 ( เทียบเท่า ม.ศ. 1 - ม.ศ. 3 )

ปีการศึกษา 2504 โรงเรียนเปิดทำการเรียนสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี    ( ม.ศ. 1- ม.ศ. 3)    

ปีการศึกษา 2519 โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี (ม.ศ.4 –ม.ศ.5)

ปีการศึกษา 2521 ได้เปิดทำการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3ปี    ( ม. 1 – ม. 3)

ปีการศึกษา 2524 ได้เปิดทำการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (ม.4 – ม.6 )

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

                    ขอขอบคุณ ครูชาญเดช เอกอิสริยาภรณ์ ผู้รวบรวมข้อมูลประวัติโรงเรียน อัพเดดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 

011012 
  013014
  015016
017 018
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

--36.jpg

ประธานนักเรียน CKW

st66_head-2.png

ICT CKW LINK

สพม.พะ 1
iconsc

dlit2

e-moneyckw

iconsc12-2

ulib-ckw

stday-teamak2

icการเงน3

gappsgoogleappslogo22
plc-geg22

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมบน Facebook