ITA-CKW

ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday920
mod_vvisit_counterYesterday988
mod_vvisit_counterThis week5602
mod_vvisit_counterLast week11274
mod_vvisit_counterThis month42875
mod_vvisit_counterLast month45428
mod_vvisit_counterAll days4235236

QR Code

071154-ต้อนรับผู้อำนวยการ
Written by WEBMASTER   
Sunday, 20 November 2011 10:50

 
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดพิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการธวัช ชุมชอบ
ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยมีคณะนักเรียนและคณะครู
จากโรงเรียนต่าง ๆ เดินทางมาส่งท่านผู้อำนวยการด้วย
คลิ๊กดูภาพ


ประสบการณ์การทำงานของ ผอ.ธวัช ชุมชอบ

1. เริ่มสร้างและบริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนประสบผลสำเร็จทุกด้าน ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 2 ครั้ง มีผู้ปกครองนำนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ครบทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือซึ่งเป็นเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 
2. ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการประเมินโรงเรียนในโครงการต่างๆ อาทิ เป็นประธานกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อจัดห้องเรียนสองภาษา ( English Program) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรับผิดชอบโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน  
3. เป็นวิทยากรอบรมผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน World-Class Standard School ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
4. เป็นวิทยากรอบรมผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
5. ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เข้าร่วมร่างหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาสายบริหาร  
6. ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลายครั้ง อาทิ  
- วันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2551 ศึกษาดูงานการบริหารโรงเรียนเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ณ ประเทศเกาหลีใต้  
- วันที่ 4 – 9 เมษายน 2554 ศึกษาดูงานด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยการประเมินแบบ PISA ในเขตการศึกษาและโรงเรียน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เป็นต้น  
7. ได้รับการคัดเลือกเป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการศึกษา ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊กส์ จังหวัดเชียงราย เดือน ส.ค. – ก.ย. 2553  
8.   ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชั้นนำในต่างประเทศ หลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เป็นต้น  
9.   เป็นตัวแทนผู้บริหารประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารนานาชาติ Global Connections ครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นการประชุมผู้บริหารโรงเรียนชั้นนำ 50 ประเทศ ณ ประเทศแอฟริกาใต้ และบอตสวานา ระหว่างวันที่ 9 – 20 กรกฎาคม 2554 ฯลฯ  
10.  ได้รับทุนในโครงการ Fulbright Administrators Exchange Program/Special Administrators Exchange Program ไปฝึกประสบการณ์การบริหารโรงเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผลงานดีเด่น
- ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ประเภทผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2545
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ‘คุรุสดุดี’ ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2546 
- ได้รับพระราชทานเข็มพระปรมาภิไธย ภปร. เนื่องในปีมหามงคลฉลองครองราชย์ 60 ปีในฐานะเป็นผู้เสียสละ และอุทิศตนเพื่องานราชการอย่างดียิ่ง ในปีพ.ศ. 2549

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

--36.jpg

ประธานนักเรียน CKW

65-1st.jpg

ICT CKW LINK

สพม.พะ 1
iconsc

dlit2

e-moneyckw

iconsc12-2

ulib-ckw

stday-teamak2

icการเงน3

gappsgoogleappslogo22
plc-geg22

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมบน Facebook