ITA-CKW

ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday855
mod_vvisit_counterYesterday1259
mod_vvisit_counterThis week7917
mod_vvisit_counterLast week10289
mod_vvisit_counterThis month30927
mod_vvisit_counterLast month46595
mod_vvisit_counterAll days3027968

QR Code

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
Written by WEBMASTER   
Monday, 06 May 2013 10:12

picfon

      เผยแพร่ผลงานวิชาการของคุณครูอชิรญา ป้อเฮือน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ชื่อเรื่อง : ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า  1.  ประสิทธิภาพรวมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 5 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 เป็น 83.19/82.27 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

mana1.jpg

ประธานนักเรียน CKW

63-1st.jpg

ICT CKW LINK

dlit2

e-moneyckw


ulib-ckw
is59
mak2

icการเงน3gappsgoogleappslogo22
plc-geg22

ภาพกิจกรรมบน Facebook