ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday733
mod_vvisit_counterYesterday751
mod_vvisit_counterThis week1484
mod_vvisit_counterLast week6769
mod_vvisit_counterThis month18203
mod_vvisit_counterLast month34957
mod_vvisit_counterAll days2625207

QR Code

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
Written by WEBMASTER   
Monday, 06 May 2013 10:12

picfon

      เผยแพร่ผลงานวิชาการของคุณครูอชิรญา ป้อเฮือน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ชื่อเรื่อง : ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า  1.  ประสิทธิภาพรวมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 5 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 เป็น 83.19/82.27 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

mana1.jpg

ประธานนักเรียน CKW

62st.jpg

ICT CKW LINK

dlit2
gappsgoogleappslogo22
plc-geg22
ulib-ckw
is59
mak2

stcare


icการเงน3

e-moneyckw

ภาพกิจกรรมบน Facebook