ITA-CKW

ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday621
mod_vvisit_counterYesterday1292
mod_vvisit_counterThis week4952
mod_vvisit_counterLast week10188
mod_vvisit_counterThis month29350
mod_vvisit_counterLast month38612
mod_vvisit_counterAll days3065003

QR Code

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชาปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 เรื่อง การปฏิบัติเพลงไทย
Thursday, 08 August 2013 18:50

เผยแพร่รายงานผลการใช้สื่อของคุณครูเรืองอุไร สมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชาปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 เรื่อง การปฏิบัติเพลงไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยใช้ชุดฝึกทำนองเพลงไทยพื้นฐานควบคู่กับซีดีเพลงไทยพื้นฐาน
ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบฝึกทักษะดนตรีไทย ซอด้วง ทำนองเพลงไทยพื้นฐานควบคู่กับซีดีเพลงไทยพื้นฐาน เรื่อง ทำนองเพลงแป๊ะสามชั้น ท่อน 1 วิชาปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สามารถช่วยพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถนักเรียนได้เป็นอย่างดี 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะดนตรีไทย ซอด้วง ทำนองเพลงไทยพื้นฐานควบคู่กับซีดีทำนองเพลงไทยพื้นฐาน วิชาปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 เรื่อง การปฏิบัติเพลงไทยพื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 17.27 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผลการเรียนรู้นี้นักเรียนมีการพัฒนาก้าวหน้าทางการเรียนรู้สูงขึ้นเป็นที่น่าพึงพอใจ 3.) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทำนองเพลงไทยพื้นฐานควบคู่กับซีดีเพลงไทยพื้นฐาน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (= 4.89 , S.D = 0.23 )

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

mana1.jpg

ประธานนักเรียน CKW

63-1st.jpg

ICT CKW LINK

dlit2

e-moneyckw


ulib-ckw
is59
mak2

icการเงน3gappsgoogleappslogo22
plc-geg22

ภาพกิจกรรมบน Facebook