ITA-CKW

ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday889
mod_vvisit_counterYesterday1259
mod_vvisit_counterThis week7951
mod_vvisit_counterLast week10289
mod_vvisit_counterThis month30961
mod_vvisit_counterLast month46595
mod_vvisit_counterAll days3028002

QR Code

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจัดการประชุมกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงาน ก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ
Written by duidui   
Friday, 18 April 2014 20:33

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D เชียงคำวิทยาคม โดยมี ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยผู้เข้าร่วมประชุมคือ คณะครูและบุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ของโรงเรียน พร้อมด้วยนักการภารโรง และลูกจ้างทุกคน โดยในการประชุมได้แจ้ง นโยบายการทำงาน กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงาน ก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล อย่างมีคุณภาพ โดยมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มฯ คือ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ (งานบริการและชุมชน) General Administration and Community Department เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงาน ซี่งหน้าที่หลักของกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา เป็นงานบริการและชุมชน เป็นงานที่สร้างความสุขและบรรยากาศในการทำงาน ส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขอนามัยให้กับครู นักเรียนและบุคลากร ตลอดจนชุมชนที่ขอความช่วยเหลือจากทางโรงเรียน ซึ่งหน้าที่หลักที่สำคัญคือ การให้บริการ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี พัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ให้สวยงาม มีความตั้งใจทุ่มเทเสียสละในการทำงาน และพัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ตำแหน่ง กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา ถือเป็นหน่วยงานสำคัญของโรงเรียนในการที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนได้พัฒนาก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลได้อย่างมีคุณภาพ

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

mana1.jpg

ประธานนักเรียน CKW

63-1st.jpg

ICT CKW LINK

dlit2

e-moneyckw


ulib-ckw
is59
mak2

icการเงน3gappsgoogleappslogo22
plc-geg22

ภาพกิจกรรมบน Facebook