ITA-CKW

ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday943
mod_vvisit_counterYesterday988
mod_vvisit_counterThis week5625
mod_vvisit_counterLast week11274
mod_vvisit_counterThis month42898
mod_vvisit_counterLast month45428
mod_vvisit_counterAll days4235259

QR Code

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
Written by ครูภาณี จันทร์คำ   
Thursday, 01 December 2011 16:00

ด้วยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปีการศึกษา 2554  ตามรายละเอียดดังนี้
1.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่งครูผู้สอน   วุฒิปริญญาตรี  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้
1.1  วิชาเอกศิลปศึกษา (นาฏศิลป์) จำนวน  1  ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ      8,340  บาท


2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

2.2  ไม่เป็นพระภิกษุ  สามเณร  หรือ นักพรต  นักบวช

2.3   เป็นผู้มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาวิชาชีพที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าที่ ก.ค รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครู

2.4   มีใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)

3.  การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 2   โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ตั้งแต่วันที่   2  - 9   ธันวาคม  2554  เป็นต้นไป  เวลา 08.30 -16.30  น. เว้นวันหยุดราชการ  พร้อมเอกสารดังนี้

3.1  หนังสือรับรองหรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1  ฉบับ

3.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 6  เดือน   จำนวน  1  รูป

3.3  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ

3.4  บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา  จำนวน   1  ฉบับ

3.5  ใบรับรองแพทย์

3.6  ใบประกอบวิชาชีพครู  (ถ้ามี) พร้อมสำเนา   จำนวน   1  ฉบับ

3.7  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ   ชื่อสกุล    หลักฐานแสดงประสบการณ์การสอน ฯลฯ

4.    วิธีคัดเลือก

4.1   สอบสัมภาษณ์     วันที่   13  ธันวาคม  2554

4.2   ประกาศผล และทำสัญญาจ้าง  วันที่  14   ธันวาคม  2554

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

--36.jpg

ประธานนักเรียน CKW

65-1st.jpg

ICT CKW LINK

สพม.พะ 1
iconsc

dlit2

e-moneyckw

iconsc12-2

ulib-ckw

stday-teamak2

icการเงน3

gappsgoogleappslogo22
plc-geg22

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมบน Facebook