ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday206
mod_vvisit_counterYesterday891
mod_vvisit_counterThis week4581
mod_vvisit_counterLast week6860
mod_vvisit_counterThis month20413
mod_vvisit_counterLast month34957
mod_vvisit_counterAll days2627417

QR Code

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
Written by ครูภาณี จันทร์คำ   
Thursday, 01 December 2011 16:00

ด้วยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปีการศึกษา 2554  ตามรายละเอียดดังนี้
1.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่งครูผู้สอน   วุฒิปริญญาตรี  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้
1.1  วิชาเอกศิลปศึกษา (นาฏศิลป์) จำนวน  1  ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ      8,340  บาท


2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

2.2  ไม่เป็นพระภิกษุ  สามเณร  หรือ นักพรต  นักบวช

2.3   เป็นผู้มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาวิชาชีพที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าที่ ก.ค รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครู

2.4   มีใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)

3.  การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 2   โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ตั้งแต่วันที่   2  - 9   ธันวาคม  2554  เป็นต้นไป  เวลา 08.30 -16.30  น. เว้นวันหยุดราชการ  พร้อมเอกสารดังนี้

3.1  หนังสือรับรองหรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1  ฉบับ

3.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 6  เดือน   จำนวน  1  รูป

3.3  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ

3.4  บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา  จำนวน   1  ฉบับ

3.5  ใบรับรองแพทย์

3.6  ใบประกอบวิชาชีพครู  (ถ้ามี) พร้อมสำเนา   จำนวน   1  ฉบับ

3.7  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ   ชื่อสกุล    หลักฐานแสดงประสบการณ์การสอน ฯลฯ

4.    วิธีคัดเลือก

4.1   สอบสัมภาษณ์     วันที่   13  ธันวาคม  2554

4.2   ประกาศผล และทำสัญญาจ้าง  วันที่  14   ธันวาคม  2554

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

mana1.jpg

ประธานนักเรียน CKW

62st.jpg

ICT CKW LINK

dlit2
gappsgoogleappslogo22
plc-geg22
ulib-ckw
is59
mak2

stcare


icการเงน3

e-moneyckw

ภาพกิจกรรมบน Facebook