ITA-CKW

ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1084
mod_vvisit_counterYesterday1777
mod_vvisit_counterThis week7543
mod_vvisit_counterLast week11274
mod_vvisit_counterThis month1084
mod_vvisit_counterLast month43732
mod_vvisit_counterAll days4237177

QR Code

มอบรางวัลแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่มีผลคะแนนO-Net ดีเยี่ยม
Written by WEBMASTER   
Thursday, 11 June 2015 13:54
 DSC0918

      ตามที่ผลการทดสอบ ONET ปีการศึกษา 2557 ระดับ ม. 3 และ ม. 6 ออกมาแล้วนั้น และ

ตามที่ทางโรงเรียนได้เคยมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเยี่ยมในการทดสอบในปีการศึกษาที่ผ่านๆมา

และในปีการศึกษานี้ นักเรียนระดับ ม. 3 และ ม. 6 มีผลงานดีเยี่ยม โดยแบ่งเป็น 2 รางวัลดังนี้

1. เกียรติบัตร และ เงินรางวัล 1,000 บาท โดยใช้เกณฑ์ตัดสิน คือ

     - นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา และ คะแนนที่ได้ต้องเกิน ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม

     - นักเรียนที่ได้คะแนนรวมสูงสุด

โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

   1. ระดับ ม. 3 มีดังต่อไปนี้ 

       1.1 นายธีรวิทย์  คำยั่งยืน  วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนที่ได้  88.00 

       1.2 นายโสภณ  วงศ์ใหญ่  วิชาคณิตศาสตร์   คะแนนที่ได้  93.60

       1.3 น.ส. อัญญาพร  วงศ์ใหญ่  วิชาวิทยาศาสตร์  คะแนนได้ 86.00 

       1.4 น.ส. ภัทรมน  โนราช  วิชาสังคมศึกษา ฯ คะแนนที่ได้ 80.00 

       1.5 นายณัฐชัย  คำยอด  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนที่ได้ 90.00 

       1.6 คะแนนรวมสูงสุด  นางสาวธัญญลักษณ์  ชูไว  คะแนนที่ได้ 562.10 

   2. ระดับ ม. 6.

       2.1 นายวรกานต์  กราบทูล  วิชาภาษาไทย คะแนนที่ได้ 86.00 

       2.2 นายเขตโสภณ  ภิญโญ  วิชาคณิตศาสตร์  คะแนนที่ได้ 87.50 

       2.3 นายศุภณัฐ จุฑาอารยะกุล  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนที่ได้ 80.00 

       2.4 น.ส. นัทริท  ขันลื้อ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนที่ได้ 80.00 

       2.5 คะแนนรวมสูงสุด  นายวรกานต์  กราบทูล คะแนนที่ได้  510.00 

2. เกียรติบัตร โดยใช้เกณฑ์ตัดสิน คือ

    - นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา แต่ คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80.00 คะแนน  โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้ 

   1. ระดับ ม. 3

       1.1 นายณัฐพงษ์  พรหมมาบุญ  วิชาศิลปะ คะแนนที่ได้ 77.50

       1.2 นายธีระวิทย์  คำยั่งยืน  วิชาภาษาไทย คะแนนที่ได้ 62.30 

       1.3 นายณัฐพงษ์  อ้วนใส วิชาการงานอาชีพฯ  คะแนนที่ได้ 74.00 

       1.4 น.ส. ธัญญลักษณ์  ชูไว วิชาการงานอาชีพฯ  คะแนนที่ได้ 74.00 

   2. ระดับ ม. 6 

      2.1 นายวรกานต์  กราบทูล  วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนที่ได้ 77.00 

      2.2 นายเกริกผล  ผลนานารถ  วิชาสังคมฯ  คะแนนที่ได้ 64.00

      2.3 นายปรินทร  ทิพละ  วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนที่ได้ 76.00 

      2.4 นายเขตโสภณ  ภิญโญ วิชาศิลปะ คะแนนที่ได้ 54.00 

      2.5 นางสาวนุจรินทร์  ก้อนแก้ว  วิชาศิลปะ คะแนนที่ได้ 54.00 

      2.6 น.ส.สรัญญา  กลิ่นหอม วิชาการงานอาชีพฯ  คะแนนที่ได้ 78.00 

      2.7 น.ส. จันทกานต์  ประวัง  วิชาการงานอาชีพฯ  คะแนนที่ได้ 78.00

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

--36.jpg

ประธานนักเรียน CKW

65-1st.jpg

ICT CKW LINK

สพม.พะ 1
iconsc

dlit2

e-moneyckw

iconsc12-2

ulib-ckw

stday-teamak2

icการเงน3

gappsgoogleappslogo22
plc-geg22

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมบน Facebook