ITA-CKW

ฟังเพลงโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday851
mod_vvisit_counterYesterday988
mod_vvisit_counterThis week5533
mod_vvisit_counterLast week11274
mod_vvisit_counterThis month42806
mod_vvisit_counterLast month45428
mod_vvisit_counterAll days4235167

QR Code

การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2554
Monday, 12 December 2011 15:58

นายธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
นายนพดล สิงโตนาท รอง ผอ.กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2554 ในวันจันทร์
ที่
12 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 น. – 16.30
น.
ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
 


โดยมีนายธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

และสนทนากับผู้ปกครองโดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้

เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง โดยครูที่ปรึกษาจะทำหน้าที่

ดำเนินกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน อีกทั้งแจ้งแนวทาง

การดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง

ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากนั้น

จึงให้ผู้ปกครองแยกย้ายกันไปพครูที่ปรึกษาที่ห้องเรียนต่างๆ เพื่อประชุมผู้ปกครอง

ระดับชั้นเรียน (Classroom Meeting) โดยเนื้อหาจะพูดคุยทั้งในเรื่องของปัญหาการเรียน 

ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาความประพฤติ เพื่อร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกันหาแนวทาง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียน การให้ความร่วมมือและ

ช่วยเหลือโรงเรียน และแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาต่างๆ ตลอดจนแจ้งแนวทางการดำเนินงาน

ของโรงเรียน เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

--36.jpg

ประธานนักเรียน CKW

65-1st.jpg

ICT CKW LINK

สพม.พะ 1
iconsc

dlit2

e-moneyckw

iconsc12-2

ulib-ckw

stday-teamak2

icการเงน3

gappsgoogleappslogo22
plc-geg22

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมบน Facebook