บรรยากาศในห้องประชุมเจดีย์คำ

DSC_0497 DSC_0501 DSC_0515 DSC_0517
DSC_0518 DSC_0520 DSC_0522 DSC_0525
DSC_0530 DSC_0533 DSC_0540 DSC_0544
DSC_0547 DSC_0550 DSC_0562 DSC_0568
DSC_0570 DSC_0572 DSC_0583 DSC_0590
DSC_0603 DSC_0621 DSC_0624 DSC_0630
DSC_0662 DSC_0667 DSC_0672 DSC_3004
DSC_3005 DSC_3014 DSC_3038 DSC_3051
DSC_3054 DSC_3077 DSC_3121