ภาพประกอบ  การปฏิบัติ โครงงาน 

 

โครงงานลดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง

คู่เคียงคุณธรรม  น้อมนำทำความดี    เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัด

 

STP64530STP64529

 

 

 

STP64540STP64533

 

 

 

 

STP64581STP64577

 

 

 

 

STP64556STP64588

 

 

 

 

 

ภาพ040ภาพ038ภาพประกอบการทำสมาธิ

 

 

 

 

ภาพ161ภาพ162

 

 

 

 

ภาพ053ภาพ050

 

 

 

 

ภาพ109ภาพ111

 

 

 

 

ภาพ017ภาพ106

 

 

 

 

ภาพ021ภาพ011

 

 

 

 

ภาพ056ภาพ018

 

 

 

ภาพ055

 

 

 

 

 

ภาพ107

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ128ภาพ125

 

 

 

 

 

ภาพ132ภาพ120

 

 

 

 

 

DSC00617DSC00613

 

 

 

 

 

ภาพ029ภาพ030

 

 

 

 

 

ภาพ002ภาพ005

 

 

 

 

 

 

 


การนำเสนอโครงงานคุณธรรม โครงงาน  ลดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง

คู่เคียงคุณธรรม  น้อมนำทำความดี    เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัด

 

DSC00659DSC00650

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00658DSC00664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00645DSC00663

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำเสนอผลงานโครงงานคุณธรรม  ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

ภาพ000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ008ภาพ011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล

STP64488ภาพ030

 

 

 

 

 

 

 

DSC00609DSC00618

 

 

 

 

 

 

DSC00435DSC00421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเราปีที่ 3

ภาพ214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรผู้บำเพ็ญประโยชน์

ภาพ208ภาพ205

 

 

 

 

 

 

 

DSC03063ภาพ042

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC05178

DSC05174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมค่าย 50 ปี บพ.ไทยเทิดไท้องค์ราชัน ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

ภาพ008ภาพ005

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ002ภาพ006

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมค่าย 50 ปี บพ.ไทยเทิดไท้องค์ราชัน ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

ภาพ010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำเสนอผลงานสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ตัวแทนจากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์

ภาพ019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ022ภาพ027

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสัมมนา 50 ปี บพ. ไทยเยาวชนร่วมใจใช้ชีวิตพอเพียง
ณ. หอประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ภาพ009ภาพ107

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ203ภาพ204

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเข้ารับเกียรติบัตร “การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ”

รับโล พระราชทาน พระเจ้าวนวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

DSC01735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rounded Rectangle: นักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ ณ น้ำตกจำปาทอง ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา สนับสนุนโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 ลำปาง

 

 

กำหนดจุด3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC08733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rounded Rectangle: นักเรียนเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สำรวจพื้นที่และ       เก็บตัวอย่างน้ำในชุมชนต่าง ๆ อำเภอเชียงคำ 30 จุดเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 

 

 

DSC08679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC08669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rounded Rectangle: นักเรียนเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สำรวจพื้นที่และ       เก็บตัวอย่างน้ำในชุมชนต่าง ๆ อำเภอเชียงคำ 30 จุดเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ทำการทดลอง ณ จุดที่เก็บตัวอย่างบริเวณบ้านดอนแก้ว และสะพานน้ำแวน

 

 

 

 

DSC08500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC08905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rounded Rectangle: นักเรียนเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สำรวจพื้นที่และ       เก็บตัวอย่างน้ำในชุมชนต่าง ๆ อำเภอเชียงคำ 30 จุดเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ
นำตัวอย่างน้ำจากจุดต่าง ๆ มาทำลองตรวจสอบที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

 

 

 

 

DSC08654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC08654

ภาพประกอบการปฏิบัติกิจกรรมเข้าค่าย

DSC00863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC08530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC08534

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำพระผางาม

 

ภาพ040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม. 3 / 10  เข้าร่วมงานพุทธาภิเษก และตักบาตรวันเป็งปุ๊ด  ที่วัดนันตาราม  ในวันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551

DSC00144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00225DSC00207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำเสนอผลงาน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 

DSC_2357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_2377DSC_2367

 

 

 

 

 

DSC_2415

 

 

DSC_2370

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติกิจกรรมในบทบาทครูที่ปรึกษา   ที่ปรึกษา ม. 3 / 11 ปีการศึกษา 2550

ภาพ006

ภาพ001

 

 

 

 

 

 

ภาพ228

ภาพ231ภาพ010

 

 

 

ภาพ055

 

 

 

 

 

 

ภาพ223ภาพ007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติกิจกรรมในบทบาทครูที่ปรึกษา   ที่ปรึกษา ม. 3 / 10  ปีการศึกษา 2551

 

ภาพ015ภาพ161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCF4945
ภาพ034ภาพ038

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ035

ภาพ007

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ079

ภาพ039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ017ภาพ053

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ019ภาพ003

 

 

 

 

 


ภาพ008

 

 

 

 

 

 

DSC00440DSCF4968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00354PICT1738

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00650PICT1745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน ปี 2550

DSC08151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC08124DSC08059

 

 

 

 

 

 

 

DSC08102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติหน้าที่การแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 

ภาพ179ภาพ027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ190DSC01152

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC01179DSC01162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC01141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_4574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมรวมกับนักเรียน ระดับ ม. 3  ศูนย์ประชาบดีให้การสนับสนุนวิทยากร

DSC_4677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมแสงความยินดีกับมนูญศักดิ์ นักเรียนแกนนำธนาคารขยะได้รับโล่การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

STP63504